Category Archives: Aktuality

Hasičská súťaž o pohár starostu

Hasičská súťaž o pohár starostu

Dňa 23.07.2017 sa uskutočnil XVII. ročník hasičskej súťaže o pohár starostu obce Hankovce a VII. ročník „Memoriál Tomáša Dvorského“. Súťažilo spolu 18 mužských družstiev a 4 ženské družstva. Víťazstvo v kategórii muži získalo družstvo DHZ Becherov, na 2 mieste DHZ Sveržov B a na 3 mieste DHZ Hankovce. V kategórii ženy zvíťazilo družstvo DHZ Staré, 2 miesto DHZ Raslavice a 3 miesto DHZ…

Ochutnávka jedál

Ochutnávka jedál

Dňa 16.08.2017 Jednota dôchodcov v Hankovciach v spolupráci s obecným úradom zorganizovala akciu pod názvom „Ochutnávka tradičných ľudových jedál“ v sále kultúrneho domu. Ochutnávky sa zúčastnili dôchodcovia z okolitých obci, ktorí sa prezentovali svojimi jedlami a to Lukavica, Rešov, Vyšná Voľa, Nižná Voľa, Olšavce, Kochanovce, Harhaj, Marhaň, Kurima, Lopúchov, starostovia obcí a ďalší  pozvaní hostia. Ženy s miestneho spolku Jednoty dôchodcov si dali naozaj záležať na…

Stretnutie rodákov a V. ročník folklórnych slávnosti v Hankovciach

Stretnutie rodákov a V. ročník folklórnych slávnosti v Hankovciach

Dňa 11. 06. 2017 sa uskutočnilo stretnutie rodákov pri príležitosti osláv  640. výročia prvej písomnej zmienky o obci a V. ročník folklórnych slávnosti.  Stretnutia sa okrem rodákov zúčastnili aj pozvaní hostia:  wojt  gminy Miejsce Piastowe,  Mgr.  Marek Klara, hostia z družobnej obce Wrocanka,  poslanec  VÚC Prešov,  MUDr. Andrej Havrila,  vedúci oddelenia kultúry na Mestskom úrade  Bardejove  Ing. Martin Choma  PhD. , riaditeľka…

Školský výlet – Červený kláštor, Pieniny

Školský výlet – Červený kláštor, Pieniny

Žiaci ZŠ Hankovce sa spolu so svojimi rodičmi a učiteľkami zúčastnili 29.5. 2017 školského výletu v Pieninách, kde zažili dobrý adrenalín pri splave Dunajca na pltiach a spoznali kus histórie pri prehliadke múzea v Červenom Kláštore. Počasie nám prialo a zážitky z nových krás našej prírody boli veľké. Za odmenu cestou domov sme sa zastavili na sladké občerstvenie v…

Detský beh zdravia – Hankovce 4. ročník

Detský beh zdravia – Hankovce 4. ročník

Detský beh zdravia Hankovce – 4. ročník „V zdravom tele, zdraví duch.“ Už tradične, po dobrých minuloročných skúsenostiach sme sa rozhodli bez váhania zorganizovať v Hankovciach 4. ročník Detského behu zdravia. Aj týmto spôsobom chceme podporovať u našich detí zdravie a radosť z pohybu. Pritom pestovať u nich pevné vôľové vlastnosti, naučiť ich súťažiť, aj prehrávať, ale vedieť si vychutnať tiež dobrý pocit…

Výberové konanie

Obec Hankovce v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Hankovce, Hankovce č. 24, 086 46 Hankovce  Kvalifikačné predpoklady:…

V. ROČNIK FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTI V HANKOVCIACH

V. ROČNIK FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTI V HANKOVCIACH

Obec Hankovce zastúpená starostom obce a poslancami obecného zastupiteľstva, Vás srdečne pozývajú  na STRETNUTIE RODÁKOV A V. ROĆNIK FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTI V HANKOVCIACH, pri príležitosti osláv 640. výročia prvej písomnej zmienke o obci. Stretnutie sa uskutoční dňa 11. 06. 2017 so začiatkom o 10.30 hod. v miestnom parku. V prípade, že pozvanie prijmete a stretnutia sa rozhodnete zúčastniť podporite kultúrny život v našej malej obci. …

Deň matiek

Deň matiek

Dňa 14.5.2017 sa v KSB v Hankovciach uskutočnila akcia pri príležitosti Dňa matiek. V programe účinkovali deti z MŠ, ZŠ Hankovce a FS Lazanka.  Stretnutie sa vydarilo a nieslo sa v duchu úcty ku našim mamám. FOTOGALÉRIA …kliknite pre zobrazenie

Výberové konanie

Obec Hankovce v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v    znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE  na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Materskej školy Hankovce, Hankovce č. 1, 086 46 Hankovce Kvalifikačné…

Fašiangový karneval 2017

Fašiangový karneval 2017

V sobotu 19. 2. 2017 sme v obci Hankovce pripravili fašiangový karneval pre školu, škôlku, všetky deti, ich rodičov a dospelých, ktorí mali chuť prísť sa zabaviť a aj mnohých pobaviť svojimi maskami. Deti aj dospelí nenechali nič na náhodu a svojim umom a tvorivosťou sa predstavili v super maskách, ktoré boli odmenené sladkou odmenou a „naj“ masky boli…