Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


predseda komisie:  Čorbová Slávka, SDKÚ-DS
člen komisie:           Mikluščák Lukáš, SMER-SD
člen komisie:           Milan Guľa, SMER-SD

Komisia verejného poriadku a vybavovania sťažnosti


predseda komisie:  Hajduk Ján, Mgr., SDKÚ-DS
člen komisie:           Kapák Dušan, SMER-SD
člen komisie:           Čorbová Slávka, SDKÚ-DS