Informácie o spracovaní osobných údajov pre voličov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE VOLIČOVPREVÁDZKOVATEĽOBEC  HANKOVCEZODPOVEDNÁ OSOBA – KONTAKT054 7393234, obechankovce@gmail.comÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIAPRÍPRAVA A ZABEZPEČENIE PRIEBEHU VOLIEBZÁKON Č.180/2014 Z.z. O PODMIENKACH VÝKONU VOLEBNÉHO PRÁVA A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOVOPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽANIE SÚPRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV OKRESNÝ ÚRAD, MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ŠTÁTNA KOMISIA PRE VOĽBY A KONTROLU FINANCOVANIA POLITICKÝCH STRÁN, VOLEBNÉ ORGÁNY PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINYNEBUDE REALIZOVANÝDOBA…

Posedenie s dôchodcami 2018

Posedenie s dôchodcami 2018

V nedeľu 21.10. 2018 sa v Hankovciach pri príležitosti úcty k starším konala akcia v kultúrnom dome pod názvom: „ Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky“. Cele popoludnie sa nieslo v príjemnom duchu a bohatým kultúrnym programom. Do programu prispeli deti z Materskej školy, žiaci Základnej školy, FS Lazanka, spevácky zbor Jednoty dôchodcov a do tanca hrala živá hudba…

Dôležité informácie – Voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o počte obyvateľov obce pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018   podľa § 171 a § 176 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obec zverejňuje počet obyvateľov obce Hankovce:  426 Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu…

Informácie pre voliča – Voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby do orgánov samosprávy obcí  09.08.2018 Voľby do orgánov samosprávy obcí Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18…

Deň detí

Deň detí

Dňa 1.júna 2018 na Deň detí sme navštívili ZUŠ M. Vileca v Bardejove, kde si jej žiaci pripravili pre nás vystúpenie o „Dobrej čarodejnici“. FOTOGRAFIE …kliknite pre zobrazenie

Školský výlet

Školský výlet

Dňa 30. mája 2018 sme sa za dobrého počasia vybrali na výlet do Kežmarku, kde sme ako prvé navštívili Múzeum starobylého nábytku, tak sme si v blízkej reštaurácii pochutnali na chutnom obede a nakoniec nás čakala rozprávka na zámku, kde sme si v jednotlivých komnatách užívali jej dej. Ako to už býva, dobro nad zlom víťazi, tak tomu nebolo…