Fašiangový karneval

Fašiangový karneval

Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hlavne obdobím karnevalov. A taký fašiangový karneval nechýbal ani v našej obci. Uskutočnil sa 11.februára 2018. Deti, ich rodičia a dospelí sa už pravidelne každý rok doň radi zapájajú.Na výbere masky si všetci dali záležať a opäť milo prekvapili.Fantázii sa veru hranice nekládli. Masky sa najprv počas tanca predviedli a počas toho ich

Read More

Vianočná besiedka 2017

Vianočná besiedka 2017

Aj v tohto ročnom adventnom a predvianočnom čase sme si so žiakmi ZŠ Hankovce dňa 20. 12. 2017 v popoludňajších hodinách pripravili v sále KD nielen pre rodičov, ale pre celú obec Hankovce aj širšiu verejnosť vianočné hudobno-dramatické pásmo pod názvom „Jasný cieľ – Betlehem“. Príbeh o narodenom Dieťatku v betlehemských jasliach, anjeloch, pastieroch aj troch kráľoch nás všetkých vtiahol do vianočnej atmosféry a verím,

Read More

Silvester 2017

Silvester 2017

Posledný deň v roku obec Hankovce pripravila Silvester 2017 v kultúrnom dome pre všetkých občanov obce so začiatkom o 21.00 hod. Všetci, ktorí nezaváhali a prijali pozvanie, mali možnosť ochutnať silvestrovskú kapustnicu a varené vínko aj zabaviť sa pri hudbe, o ktorú sa výborne postaral DJ Ľubo. O polnoci sme sa ohňostrojom rozlúčili so starým rokom a privítali Nový rok 2018. Výborná zábava pokračovala aj

Read More

Bežecká liga šarišanov

Bežecká liga šarišanov

V obci Hankovce sa 28.10.2017 uskutočnilo ďalšie kolo Bežeckej ligy Šarišanov (BLŠ). Na štart 5 km trate sa postavilo 17 pretekárov. Trať pretekov vytýčil starosta obce. Prvú časť pretekov absolvovali bežci po obci, v ďalšej časti pokračovali po novovybudovanej cestnej komunikácii s cieľom na futbalovom ihrisku v Hankovciach. Po dobehnutí starosta privítal všetkých bežcov v zariadení štadióna, kde bolo podané občerstvenie v podobe výbornej domácej

Read More

Výberové konanie na funkciu riaditeľa(ky) MŠ

Obec Hankovce  v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v    znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE  na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Materskej školy Hankovce, Hankovce č. 1, 086 46 Hankovce Kvalifikačné

Read More

Posedenie s dôchodcami

Posedenie s dôchodcami

V nedeľu 15.10.2017 sa už tradične v Hankovciach pri príležitosti úcty k starším uskutočnila akcia v kultúrnom dome: na znak úcty k našim seniorom. Cele popoludnie sa nieslo v príjemnom duchu a bohatým kultúrnym programom. Do programu prispeli deti z Materskej školy, žiaci Základnej školy, FS Lazanka, spevácky zbor Jednoty dôchodcov a do tanca hrala živá hudba „Paliho Katanika“

Read More

Hasičská súťaž o pohár starostu

Hasičská súťaž o pohár starostu

Dňa 23.07.2017 sa uskutočnil XVII. ročník hasičskej súťaže o pohár starostu obce Hankovce a VII. ročník „Memoriál Tomáša Dvorského“. Súťažilo spolu 18 mužských družstiev a 4 ženské družstva. Víťazstvo v kategórii muži získalo družstvo DHZ Becherov, na 2 mieste DHZ Sveržov B a na 3 mieste DHZ Hankovce. V kategórii ženy zvíťazilo družstvo DHZ Staré, 2 miesto DHZ Raslavice a 3 miesto DHZ

Read More

Ochutnávka jedál

Ochutnávka jedál

Dňa 16.08.2017 Jednota dôchodcov v Hankovciach v spolupráci s obecným úradom zorganizovala akciu pod názvom „Ochutnávka tradičných ľudových jedál“ v sále kultúrneho domu. Ochutnávky sa zúčastnili dôchodcovia z okolitých obci, ktorí sa prezentovali svojimi jedlami a to Lukavica, Rešov, Vyšná Voľa, Nižná Voľa, Olšavce, Kochanovce, Harhaj, Marhaň, Kurima, Lopúchov, starostovia obcí a ďalší  pozvaní hostia. Ženy s miestneho spolku Jednoty dôchodcov si dali naozaj záležať na

Read More