Hasičská súťaž – pozvánka

Hasičská súťaž – pozvánka

Obec Hankovce a DHZ Hankovce Vás pozýva na 7. kolo VHSL, 21. ročník o pohár starostu obce a 11. ročník memoriálu Tomáša Dvorského 4.8.2024 so začiatkom o 13:00. Viac info po kliknutí na odkaz….

Dodatočná legalizácia stavieb – oznam

Čo od 1. apríla mení novela Stavebného zákona?  https://stavebnyurad.gov.sk/co-od-1-aprila-meni-novela-stavebneho-zakona Hlavne ma zaujíma:  Novela zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) účinná od 1. apríla 2024 zavádza a mení tieto najvýznamnejšie inštitúty: ·  jedno integrované konanie – hlavná stavba pohltí vedľajšie, ·  rozšírenie možnosti spojiť územné konanie so stavebným pre širší okruh stavieb inštitút preskúmania spôsobilosti stavby…

Zápis do MŠ 2024/2025

Zápis do MŠ 2024/2025

Zápis detí do MŠ pre školský rok 2024/2025 bude prebiehať od 01.5.2024 do 31.05.2024. Pre stiahnutie prihlášky vo formáte .word kliknite na tento odkaz Pre stiahnutie písomného vyhlásenia kliknite na tento odkaz

Prihláška na vzdelávanie v ZŠ

Prihláška na vzdelávanie v ZŠ

Oznam pre zákonných zástupcov predškolákov. Ak sa v uvedenom termíne 10. 4. 2024 o 10.30hod.nemôžete zúčastniť Zápisu predškolákov, môžete svoje dieťa prísť zapísať do 30. 4.2024, po dohode s riaditeľkou školy v čase 13.00 -14.30 hod, alebo po tel. kontakte: 0903659434. Prípadne si môžete prihlášku stiahnuť aj na obecnej stránke: www.obechankovce.sk a vyplnenú zaslať elektronicky na mail: zshankovce@gmail.com PRIHLÁŠKA

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody.

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. DOTAZNÍK

Október, mesiac úcty k starším

Dňa 15.10.2023 Obec Hankovce pri príležitosti “  október mesiac úcty ku starším“ zorganizovala akciu s názvom: „Jeseň života je dar“. Akcia sa niesla v príjemnej atmosfére s bohatým programom v ktorom účinkovali deti z Materskej školy, žiaci Základnej školy a divadlo Aurora z Prešova.

Medzinárodný Maratón Mieru Košice 2023

Dňa 1.10.2023 sa v Košiciach uskutočnil 100. ročník Medzinárodného maratónu mieru. Zúčastnili sa ho aj občania našej obce Hankovce:  Ľudmila Grega-Jakub a Imrich Bača. Ľudmila Grega-Jakub v kategórii žien dosiahnutým časom 4hod.25min.07sec. je historicky prvý občan obce Hankovce ktorý odbehol maratón (42,195km) na medzinárodnej úrovni.  V polmaratóne (21,1km) v kategórii mužov Imrich Bača dosiahol čas 1hod.31.min.45sec. Srdečne gratulujeme!!!!!

Oznámenie k voľbam do Národnej rady SR 2023

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023     Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 30. septembra 2023 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h. Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb…

Folklórne slávnosti Hankovce 2023

Cez 100 slovenských folkloristov sa spojilo a spríjemnilo občanom aj návštevníkom našejobce dňa 11. 6.2023 na 9 ročníku folklórnych slávnosti v Hankovciach krásne nedeľnépopoludnie, ktoré zorganizovala Obec Hankovce v spolupráci s FS Lazanka, HOS Bardejova významnou finančnou spoluúčasťou VÚC Prešov a Maticou slovenskou.Celé popoludnie sa nieslo v príjemnom duchu a s bohatým kultúrnym programom, v ktoromúčinkovali: detí zo ZŠ v Hankovciach s ľudovým rozprávačom Janíkom Baňasom, FSKOSIKOVČAN, FSK KOBYĹAN, FSK KURIMJAN,…

Výtvarná súťaž meno, mesto, zviera, vec.

Výtvarná súťaž meno, mesto, zviera, vec.

Po vyhlásení súťaže SZUŠ Kesel Bardejov sa päť dievčat našej školy zapojilo do výtvarnej súťaže pod názvom Meno, mesto, zviera, vec. Svoje kresby do súťaže odovzdali: Daniela Roguľová 4. roč., Tamara Švecová 3.roč., Timea Švecová 3.roč., Viktória Kačmárová 3. roč. a Kristína Gočová 2. roč. Žiačka Viktória Kačmárová získala 1. miesto v kategórii do 11 rokov. Víťazke, ale aj ostatným dievčatám srdečne…

FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI HANKOVCE

FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI HANKOVCE

Obec Hankovce v spolupráci s HOS Bardejov, finančnou podporou VUC Prešov a Maticou Slovenska Vás srdečne pozývajú dňa 11.6.2023 o 14 tej hodine v miestnom parku na 9. ročník folklórnych slávnosti v Hankovciach.

Zápis deti do MŠ

Zápis deti do MŠ

Vážení rodičia, zápis detí do materskej školy na školský   rok 2023/2024 bude prebiehať od 02.05.2023 do 31.05.2023. Žiadosť o prijatie dieťaťa si môžete stiahnuť na stránke obce alebo vyzdvihnúť osobne v MŠ, následne ju doručiť osobne do MŠ, poštou na adresu: Materská škola Hankovce, Hankovce 1, 086 46 alebo mailom na adresu : mshankovce@gmail.com žiadosť stiahnete po kliknutí na tento odkaz

Zámer odpredaja majetku obce

Obec Hankovce so sídlom Hankovciach č. 1, 086 46 Hankovce v zastúpení starostom obce Ján Grega-Jakub v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskoršíchpredpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Hankovce č. 26/2023 zo dňa03.02.2023 zverejňuje na Úradnej tabuli obce Hankovce a internetovej stránke obce…….. pre úplne…

KARNEVAL

29. Januára 2023 v Kultúrnom dome KARNEVAL sa koná, so začiatkom o 14 :00. Plagát a viac info po kliknutí na odkaz.

Vianočné popoludnie 2022

„Vianočná nálada na domy sadá, šťastie a lásku do sŕdc nám vkladá. Nech Vás vždy sprevádza na každom kroku, cez krásne Vianoce aj v Novom roku.“ Foto z vianočného popoludnia v sále kultúrneho domu nájdete po kliknutí vo fotogalérii.

Úplna uzávera štátnej cesty III/3500 v úseku Nižná Voľa – Oľšavce

Úplna uzávera štátnej cesty III/3500 v úseku Nižná Voľa – Oľšavce

K úplnej uzávere štátnej cesty III/3500 v úseku Nižná Voľa – Oľšavce v okrese Bardejov dôjde od pondelka od 8.30 hod. Dôvodom je modernizácia cesty. Platný cestovný poriadok spojov zverejnený SAD Prešov počas trvania úplnej uzávery cesty: Kochanovce, OcÚ Kochanovce, rázcestie Oľšavce Hankovce, otočište Hankovce, OcÚ Hankovce, evanjelický kostol Hankovce, rázcestie Porúbka, rázcestie 701404 Bardejov – Kožany – Giraltovce…

Voľby 2022

Voľby 2022

Všetky potrebné informácie k voľbám do Obecného zastupiteľstva ako aj ku komunálnym voľbám Prešovského samosprávneho kraja, nájdete po kliknutí VOĽBY 2022 v hlavnom menu hore. Zoznam kandidátov na poslancov, starostu ako aj predsedu PSK. O čo ide v komunálnych voľbách 2022? V komunálnych voľbách si zvolíme starostov a primátorov obcí a miest a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev. Volič…

Folklórne slávnosti obce 2022

Každoročne druhu júnovú nedeľu Obec Hankovce organizuje folklórne slávnosti. V minulých dvoch rokoch z dôvodu pandémie nebolo možne ich organizovať. V nedeľu 12.6.2022 v kultúrnom dome sa uskutočnil 8.ročník folklórnych slávnosti pri príležitosti 10.výročia vzniku miestnej FSk Lazanka.  Foto z akcie

Zápis detí to MŠ na školský rok 2022-2023

Zápis detí to MŠ na školský rok 2022-2023

Riaditeľka Materskej školy v zmysle § 59 a 59a Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022-2023 Pre stiahnutie žiadosti ako aj kompletné informácie kliknite nižšie na link: Žiadosť o zápis detí Kompletné informácie pre rodičov.

Výberové konanie

Obec Hankovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa (ky) MŠ Hankovce. Presné informácie ohľadom požiadaviek po kliknutí na odkaz.

Betónový nábeh DHZ 2021

Obec Hankovce vynaložila na vyhotovenie betónového nábehu sumu  4 487,17€ za potrebný materiál,  členovia DHZ Hankovce vykonali svojpomocne vo voľnom čase všetky potrebné prace pod odborným vedením veliteľa DHZ Jána Šimu

100 rokov života…

Dňa 10.9.2021 sa dožila 100 rokov života pani Mária Havirová, rod. Katušinová, nar. 10.9.1921, bytom Hankovce č. 47, nižšie nájdete gratuláciu OÚ ako aj krátky zaujímavý rozhovor. Foto z odovzdania kytice nájdete po kliknutí na odkaz. „Milá pani Mária dnes ste sa dožili krásneho jubilea 100 rokov života! Je pre mňa milá povinnosť Vám blahoželať v mene všetkých našich spoluobčanov…

Informácia k poskytovaniu dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022

Obec Hankovce oznamuje rodičom detí navštevujúcich  Základnú školu a Materskú školu v Hankovciach že v školskom roku 2021/2022, sa končí plošné poskytovanie dotácií na stravu.Dňa 1.augusta 2021 nadobudnú účinnosť 2 novely zákona o dotáciáchV novom školskom roku 2021/2022 budú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu: Bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ Doplnená bude nová skupina detí, ktoré majú…

Hasičská superliga

Hasičská superliga

Dobrovoľný hasičsky zbor Hankovce v spolupráci s obcou Vás pozýva na 4. kolo Východoslovenskej hasičskej super ligy ktorá sa bude konať v nedeľu 15.8.2021 na futbalovom ihrisku so začiatkom o 12.00hodine. Super ligy sa zúčastní 35 družstiev z prešovského a košického kraja. O občerstvenie je postarané a pre najmenších je pripravené prekvapenie. informačný plagát

Uzávierka cesty III/3509

Cestovné poriadky liniek 701404,701406,701407,712455 platné od 10.5.2021 z dôvodu úplnej uzávierky cesty III/3509 v úseku mostného objektu 3509-002 za obcou Marhaň. CP linka 701404 CP linka 701406 CP linka 701407 CP linka 7012455

Zápis detí do MŠ Hankovce

Zápis detí do MŠ Hankovce

Riaditeľka Materskej školy v Hankovciach oznamuje rodičom detí vo veku 3-6 rokov, že zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 1.5.2021 do 20.5.2021. Vypísanú a podpísanú žiadosť je možné osobne vyzdvihnúť v MŠ, alebo stiahnuť zo stránky obce a podať: osobne do schránky obce Hankovce poštou na adresu MŠ Hankovce, Hankovce 1, 086 46 emailom na adresu mshankovce@gmail.com Na…

Zápis do 1.ročníka ZŠ….

Zápis do 1.ročníka ZŠ….

Vážení rodičia predškolákov,ZÁPIS detí do 1. ročníka ZŠ Hankovce pre školský rok 2021/2022  sa uskutoční od 1. do 30. apríla 2021, bez osobnej prítomnosti detí a rodičov. Z tohto dôvodu  je potrebné aby ste si stiahli a vyplnili protokol k zápisu a vyplnený poslali mailom na zshankovce@gmail.com , alebo doručili osobne do ZŠ prípadne MŠ Hankovce Po otvorení škôl a ukončení opatrení z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19, prosím, prineste do…

Informácie k sčítaniu obyvateľov, domov, bytov 2020

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky prebieha v plánovanom termíne od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Sčítanie obyvateľov bude plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na www.scitanie.sk. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o…

Prevádzka MŠ – 2021

Riaditeľka Materskej školy informuje, že na základe rozhodnutia ministra školstva SR o uzavretí škôl a školských zariadení zo dňa 8.1.2021 a rozhodnutím zriaďovateľa Obce Hankovce, je prevádzka v MŠ Hankovce prerušená od 11.1.2021 až do odvolania.

2. Testovanie COVID-19 – info

V našej obci bude vykonané 2 testovanie „COVID-19“ zajtra, t. j. 31.10.2020 so začiatkom o 07:00 do 21:30 hod. Priebeh a podmienky testovania ostávajú rovnaké ako boli pri prvom testovaní.

COVID-19 aktuálne info – testovanie v obci

Verím že každý kto môže sa zúčastni dobrovoľného testovania v našej obci, ktoré sa uskutoční už zajtra 24.10.2020 so začiatkom od 08:00 hod. pred obecným úradom. Každý už obdržal písomné informácie s časom kedy sa môže zúčastniť testovania. Oznam o spôsobe a mieste testovania – Hankovce Všeobecné informácie ohľadom testovania

Zásady R. O. R.

Prosíme, dodržiavajte zásady R.O.R. Noste správne rúško (zakrytý nos aj ústa). Dodržiavajte odstup od cudzích ľudí (približne 2 metre). Umývajte, či dezinfikujte si často a dôkladne ruky.

COVID 19 – aktuálne opatrenia

COVID 19 – aktuálne opatrenia

Všetky aktuálne platné opatrenia UVZ SR v súvislosti s COVID-19 nájdete na stránke Úradu Verejného Zdravotníctva SR. Týmto sa treba aj riadiť. Po kliknutí na text budete presmerovaní priamo na aktuálne opatrenia…

Tlačová správa ŠÚSR

Info ohľadom sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 ….. po kliknutí sa vám zobrazí celá tlačová správa Štatistického Úradu Slovenskej Republiky. (aktualizovaná verzia)

Oprava Priepustov

Dňa 19.02.2020 Obec Hankovce podpísala zmluvu o dielo s firmou Dopravné staviteľstvo Bardejov  s.r.o. na opravu dvoch priepustov. Prace na oprave priepustov  pri rodinných  domoch Tomáša Jurkanina a Miroslava Baňasa boli ukončené a odovzdané 2.3.2020. Cena za vykonané práce bola 7 713,10€.

Výstavba Detského Ihriska

Obec Hankovce 17.09.2019 podpísala zmluvu s Úradom vlády Slovenskej republiky o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 vo výške 8 000,00 € na výstavbu detského ihriska. Po viac info a foto, kliknite na odkaz …..

Zápis do MŠ

Riaditeľka Materskej školy v Hankovciach oznamuje rodičom, že ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne: od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Rodičia, ktorí majú záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ si môžu tlačivo žiadosti prijatia dieťaťa stiahnuť tu (po kliknutí sa stiahne word dokumet) a vytlačiť. Vyplnenú a podpísanú žiadosť doručia do MŠ elektronicky (scan žiadosti) na…

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Vážení rodičia predškolákov, ZÁPIS detí do 1. ročníka ZŠ Hankovce pre školský rok 2020/2021  sa uskutoční od 15. do 30. apríla 2020, bez osobnej prítomnosti detí a rodičov. Z tohto dôvodu  je potrebné aby ste si stiahli a vyplnili protokol k zápisu a vyplnený poslali mailom na zshankovce@gmail.com. Protokol k vypísaniu – stiahnite tu po kliknutí …stiahnete .doc dokument. Po otvorení škôl a ukončení opatrení…

Úrad verejného zdravotníctva – mimoriadne opatrenia

Vláda SR zároveň nariadila Úradu verejného zdravotníctva SR prijať nasledovné opatrenia na ochranu verejného zdravia: S účinnosťou od 16. marca od 6.00 h sa na obdobie 14 dní zakazuje maloobchodný predaj a predaj služieb v prevádzkach okrem: predajni potravín, lekárni a predajní zdravotníckych pomôcok, drogérií, pohonných hmôt a palív, novinových stánkov, predajne krmív a ďalších potrieb pre zvieratá vrátane veterinárnych ambulancií,…

KARNEVAL

Pozývame Vás na karneval, ktorý sa uskutoční 8.2.2020 so začiatkom o 14 tej hodine v kultúrnom dome Hankovce. Viac info po otvorení pozvánky. po kliknutí na odkaz otvoríte pozvánku .pdf v novom okne.

Voľby do NR SR v roku 2020

V súvislosti s konaním volieb do Národnej rady SR v roku 2020 dňa 29.02.2020, obec Hankovce zverejňuje: e-mailová adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu obechankovce@gmail.com

Voľby do Národnej rady Slovenskej Republiky

V súvislosti s konaním volieb do Národnej rady SR v roku 2020 dňa 29.02.2020,obec Hankovce zverejňuje: e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je obechankovce@gmail.com Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou obechankovce@gmail.com Viac informácii nájdete tu… Informácie pre voliča  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020…

Hoscina – Marcina 2019

Dňa 10.11.2019 sme oslavovali sviatok sv. Martina, ktorý bol spojený s viacerými výročiami ako aj odhalením pamätnej tabule nášmu rodákovi. Celý program slávnosti ako aj info o ďalších výročiach môžte nájsť po kliknutí na odkaz.   Životopis Jána Tutokyho s popisom jeho práce a činnosti v našej obci, taktiež po kliknutí na odkaz. Jeho životopis je zverejnený aj v…

Fotogaléria aktualizované o foto z folklórnych slávnosti a Dňa otcov 🙂 Príjemné prezeranie 🙂

Foto z folklórnych slávnosti

Na tomto odkaze môžte vidieť fotogalériu z folklórnych slávnosti, ktoré sa konali 9.6.20169. Dňa 9. júna 2019 starosta obce Hankovce a Prof. dr. Ján Machnik z Poľskej akadémie vied pred obecným úradom slávnostné odhalili text o mohylách kde boli pozvaný aj občania ktorí sa podieľali na vykopávkach. V tento deň sa v Hankovciach už tradične uskutočnil aj 7. ročník folklórnych slávností…

Deň otcov – pozvánka

Srdečne Vás pozývame na oslavu Dňa Otcov, ktorá sa uskutoční dňa 16.6.2019 so začiatkom o 14:00 hod. sále kultúrneho domu……pozvánka po kliknutí na odkaz.

Deň Matiek 2019

Pozvánka na oslavu dňa matiek, ktorá sa uskutoční dňa 12.5.2019 v sále kultúrneho domu so začiatkom o 14:00….o program je postarané….pozvánka sa zobrazí po kliknutí na nadpis.

Voľby do Europského Parlamentu 2019

ZVEREJNENIE elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a     elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu do Európskeho parlamentu v roku 2019: obechankovce@gmail.com

Oslava MDŽ 2019

 Starosta obce Hankovce Ján Grega-Jakub pozval divadelníkov zo Zborova, aby pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa žien ukázali všetkým občanom jeho dzedziny, že jak to je „Kec chcu ženi vladnuc“. ……..

Karneval 2019

Fašiangy od nepamäti znamenali na dedinách čas veselia, plesov, karnevalov…. a v našej obci sme si ho pripomenuli detským karnevalom, z ktorého fotografie môžte vidieť v novo pridanej galérii Karneval 2019 🙂

Hankovce okr.Humenné…

Zástupcovia našej obce navštívili obec HANKOVCE v okrese Humenné. Viac informácii z ich návštevy nájdete v článku, ktorý uverejnili Podvihorlatské noviny ….

Nová aktualizácia

Najnovšie boli pridané fotky z Mikuláša, Vianočnej besiedky a z osláv Silvestra 2018 v sále kultúrneho domu. V hlavnom menu je pridaná záložka Fotogaléria 2018/19, kde v budúcnosti nájdete aj ďalšie nové fotky.