Deň matiek

Deň matiek

Dňa 20.5.2018 sa v kultúrnom dome v Hankovciach uskutočnila akcia pri príležitosti Dňa matiek. V programe účinkovali deti z MŠ, ZŠ Hankovce , FS Lazanka a tanečná skupinka z Kurimy.  Stretnutie sa vydarilo a nieslo sa v duchu úcty ku našim mamám a starým mamám. Každá mamka bola obdarovaná pre potešenie živým kvetom. FOTOGRAFIE …kliknite pre zobrazenie

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) MŠ

Obec Hankovce v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v    znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE  na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Materskej školy Hankovce, Hankovce č. 1, 086 46 Hankovce  Kvalifikačné

Read More

Fašiangový karneval

Fašiangový karneval

Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hlavne obdobím karnevalov. A taký fašiangový karneval nechýbal ani v našej obci. Uskutočnil sa 11.februára 2018. Deti, ich rodičia a dospelí sa už pravidelne každý rok doň radi zapájajú.Na výbere masky si všetci dali záležať a opäť milo prekvapili.Fantázii sa veru hranice nekládli. Masky sa najprv počas tanca predviedli a počas toho ich

Read More

Vianočná besiedka 2017

Vianočná besiedka 2017

Aj v tohto ročnom adventnom a predvianočnom čase sme si so žiakmi ZŠ Hankovce dňa 20. 12. 2017 v popoludňajších hodinách pripravili v sále KD nielen pre rodičov, ale pre celú obec Hankovce aj širšiu verejnosť vianočné hudobno-dramatické pásmo pod názvom „Jasný cieľ – Betlehem“. Príbeh o narodenom Dieťatku v betlehemských jasliach, anjeloch, pastieroch aj troch kráľoch nás všetkých vtiahol do vianočnej atmosféry a verím,

Read More

Silvester 2017

Silvester 2017

Posledný deň v roku obec Hankovce pripravila Silvester 2017 v kultúrnom dome pre všetkých občanov obce so začiatkom o 21.00 hod. Všetci, ktorí nezaváhali a prijali pozvanie, mali možnosť ochutnať silvestrovskú kapustnicu a varené vínko aj zabaviť sa pri hudbe, o ktorú sa výborne postaral DJ Ľubo. O polnoci sme sa ohňostrojom rozlúčili so starým rokom a privítali Nový rok 2018. Výborná zábava pokračovala aj

Read More

Bežecká liga šarišanov

Bežecká liga šarišanov

V obci Hankovce sa 28.10.2017 uskutočnilo ďalšie kolo Bežeckej ligy Šarišanov (BLŠ). Na štart 5 km trate sa postavilo 17 pretekárov. Trať pretekov vytýčil starosta obce. Prvú časť pretekov absolvovali bežci po obci, v ďalšej časti pokračovali po novovybudovanej cestnej komunikácii s cieľom na futbalovom ihrisku v Hankovciach. Po dobehnutí starosta privítal všetkých bežcov v zariadení štadióna, kde bolo podané občerstvenie v podobe výbornej domácej

Read More

Výberové konanie na funkciu riaditeľa(ky) MŠ

Obec Hankovce  v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v    znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE  na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Materskej školy Hankovce, Hankovce č. 1, 086 46 Hankovce Kvalifikačné

Read More

Posedenie s dôchodcami

Posedenie s dôchodcami

V nedeľu 15.10.2017 sa už tradične v Hankovciach pri príležitosti úcty k starším uskutočnila akcia v kultúrnom dome: na znak úcty k našim seniorom. Cele popoludnie sa nieslo v príjemnom duchu a bohatým kultúrnym programom. Do programu prispeli deti z Materskej školy, žiaci Základnej školy, FS Lazanka, spevácky zbor Jednoty dôchodcov a do tanca hrala živá hudba „Paliho Katanika“

Read More