Program rozvoja vidieka

Program rozvoja vidieka

Názov projektu: Plán spoločných a verejných zariadení v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území obce Hankovce  Tento projekt je spolufinancovaný EURÓPSKOU ÚNIOU z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí Hlavný cieľ: Cieľom projektu je podporiť hospodárenie na pozemkoch, zlepšiť obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy, zabezpečiť prístupy na pozemky po majetkovoprávne usporiadaných cestách, vytvoriť predpoklady pre rozvoj trhu s pôdou za účelom zlepšenia podmienok podnikania na pôde a vytvoriť predpoklady pre rozvoj turistiky do blízkej

Read More

Hasičská súťaž – Hankovce

Hasičská súťaž – Hankovce

Dňa 17.7.2016 sa v Hankovciach na futbalovom ihrisku uskutočnil XVI. ročník hasičskej súťaže o pohár starostu obce a VI. ročník “Memoriál Tomáša Dvorského”.Súťaže sa zúčastnilo 16 mužských družstiev a jedno ženské. Pozvanie prijali aj naši poľskí priatelia z družobnej obce Wrocanka a OSP Miejsce Piastowe. Víťazom v mužskej kategórii a aj ročným držiteľom putovného pohára sa stalo družstvo DHZ Milpoš a v ženskej kategórii DHZ Hankovce. Na začiatok súťaže sme

Read More

Škola v prírode – Skalka pri Kremnici

Škola v prírode – Skalka pri Kremnici

Základnej škole Hankovce sa podarilo zrealizovať pre žiakov pobyt v škole v prírode v dňoch 20. 6. – 24. 6. 2016. Odlúčení trošku ďalej od domova sme spolu so žiakmi prežili krásny týždeň v naozaj nádhernej prírode. Skalka pri Kremnici sa nachádza v 10 km od mesta Kremnica a my sme trávili čas v lyžiarskom stredisku na chate LIMBA v 1188 m. nad morom. Keďže aj počasie nám prialo, videli sme veľa nových miest a zákutí našej krajiny. Navštívili

Read More

Detský beh zdravia 2016

Detský beh zdravia 2016

Vo sviatok všetkých detí, 1. júna 2016, sa už tradične v obci Hankovce uskutočnil 3. ročník Detského behu zdravia. Jeho usporiadateľom je Základná škola Hankovce pod vedením učiteliek a obecným úradom Hankovce. Táto bežecká súťaž je pre deti atraktívna, o čom svedčí aj veľký počet bežcov. Neboli to len žiaci miestnej ZŠ a MŠ, ale aj žiaci okolitých obcí Harhaj a Nižná Voľa. Na bežeckej trati sa vystriedalo 85 účastníkov a zmeralo si sily v jednotlivých kategóriach.

Read More

Športový deň – Nižná Voľa

Športový deň – Nižná Voľa

Dňa 10. 6. 2016 nás Základná škola v Nižnej Voli pozvala na športový deň pri príležitosti otvorenia nového športového ihriska. Aj v spolupráci s p. Stachurom z detskej organizácie Fénix Bardejov sme trávili na ihrisku celé dopoludnie, kde si žiaci merali sily vo futbalovom turnaji (chlapci) a turnaji vo vybíjanej (dievčatá). Jednotlivci sa mohli vyskúšať svoje zdatnosti v hode na kôš, či otestovať sa v rýchlosti a obratnosti v rôznych súťažných hrách. Naši chlapci vybojovali vynikajúce

Read More

4. ročník folklórnych slávností v Hankovciach

4. ročník folklórnych slávností v Hankovciach

Ak ste v druhú júnovú nedeľu, 12. 6. 2016 zavítali do dedinky Hankovce, určite ste neoľutovali. Z miestneho parku sa ďaleko do širokého okolia rozliehala živá ľudová hudba a zneli ľudové piesne v podaní folklórnych súborov a skupín, ktoré zavítali do Hankoviec z rôznych kútov Slovenska aj blízkeho zahraničia. Celé podujatie sa konalo pod záštitou Obecného úradu, FS Lazanka, HOS Bardejov a finančným príspevkom od Matice Slovenska a VÚC Prešov. Na 4. ročník folklórnych slávností prijalo pozvanie

Read More

Fašiangový karneval ZŠ

Fašiangový karneval ZŠ

V sobotu 23. 1. 2016 sa v obci Hankovce opäť organizoval fašiangový karneval pre školu, škôlku, všetky deti, ich rodičov a dospelých, ale aj tých, ktorí mali chuť prísť sa zabaviť a aj mnohých pobaviť. Deti aj dospelí si prichystali super masky, ktoré boli odmenené sladkou odmenou a viacerí z nich si odniesli domov aj 1., 2. či 3. cenu. Aj tento rok sa nám o výbornú atmosféru postaral p.

Read More

Plavecký výcvik ZŠ

Plavecký výcvik ZŠ

V dňoch 28. 4. – 6. 5. 2016 absolvovalo 13 žiakov zo ZŠ Hankovce (spolu so ZŠ N. Voľa a ZŠ Harhaj) plavecký výcvik v Bardejove. Túto možnosť nám každoročne poskytuje, za veľmi výhodných (hlavne finančných) podmienok, p. Milan Stachura z detskej organizácie Fénix. Jemu a takisto aj OÚ ďakujeme za finančnú podporu a za to, že aj naši žiaci majú každým rokom príležitosť zdokonaľovať sa v “plaveckej gramotnosti. FOTOGRAFIE

Read More

Deň matiek 2016

Deň matiek 2016

V druhú májovú nedeľu 8. 5. 2016 vystúpili s kultúrnym programom žiaci ZŠ a deti MŠ Hankovce, aby pozdravili svoje mamky pri príležitosti ich milého sviatku “Deň matiek”. Do programu prispeli aj folklórny súbor Lazanka a za Úniu dôchodcov vystúpila p.Vargovčíková. Po programe bolo pre mamky pripravené malé občerstvenie a domov sa rozišli s darčekom v podobe krásneho živého kvetu. FOTOGRAFIE …kliknite pre zobrazenie