Deň detí

Deň detí

Dňa 1.júna 2018 na Deň detí sme navštívili ZUŠ M. Vileca v Bardejove, kde si jej žiaci pripravili pre nás vystúpenie o „Dobrej čarodejnici“. FOTOGRAFIE …kliknite pre zobrazenie

Školský výlet

Školský výlet

Dňa 30. mája 2018 sme sa za dobrého počasia vybrali na výlet do Kežmarku, kde sme ako prvé navštívili Múzeum starobylého nábytku, tak sme si v blízkej reštaurácii pochutnali na chutnom obede a nakoniec nás čakala rozprávka na zámku, kde sme si v jednotlivých komnatách užívali jej dej. Ako to už býva, dobro nad zlom víťazi, tak tomu nebolo

Read More

Noc v škole

Noc v škole

Dňa 18.6. – 19.6.2018 sa v škole konala akcia pod názvom NOC v ŠKOLE. 18.6 sme sa ráno vybrali na chatu Annu, ktorá patrí obci, kde nás čakal poľovník (pán Milan Guľa) a urobil nám krátku prednášku o poľovníctve. Po chutnom obede sme mali na školskom dvore nafukovací hrad, kde sa deti dosýta vyskákali. Popoludní nás čakalo športové popoludnie

Read More

Kačky rapotačky

Kačky rapotačky

Dňa 24.mája 2018 sa v našej škole konalo komorné predstavenie hercov pod názvom KAČKY RAPOTAČKY. Prizvali sme si aj MŠ Hankovce a ZŠ Harahaj.

Folklórne slávnosti 2018

Folklórne slávnosti 2018

Dňa 10. júna 2018 sa v Hankovciach uskutočnil už 6. ročník „Folklórnych slávností“. Obec Hankovce už tradične zvyšuje celkovú úroveň tejto originálnej kultúrno-spoločenskej udalosti. V tomto roku ju charakterizovala početná účasť domácich i hostí, kvalitný dramaturgický plán, množstvo účinkujúcich a výborná organizácia.  Predstavili sa: ZŠ Hankovce Seniori z Hankoviec FSK Lazanka z Hankoviec FSK zo Sveržova FSK z Fričkoviec

Read More

Deň matiek

Deň matiek

Dňa 20.5.2018 sa v kultúrnom dome v Hankovciach uskutočnila akcia pri príležitosti Dňa matiek. V programe účinkovali deti z MŠ, ZŠ Hankovce , FS Lazanka a tanečná skupinka z Kurimy.  Stretnutie sa vydarilo a nieslo sa v duchu úcty ku našim mamám a starým mamám. Každá mamka bola obdarovaná pre potešenie živým kvetom. FOTOGRAFIE …kliknite pre zobrazenie

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) MŠ

Obec Hankovce v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v    znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE  na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Materskej školy Hankovce, Hankovce č. 1, 086 46 Hankovce  Kvalifikačné

Read More

Fašiangový karneval

Fašiangový karneval

Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy a hlavne obdobím karnevalov. A taký fašiangový karneval nechýbal ani v našej obci. Uskutočnil sa 11.februára 2018. Deti, ich rodičia a dospelí sa už pravidelne každý rok doň radi zapájajú.Na výbere masky si všetci dali záležať a opäť milo prekvapili.Fantázii sa veru hranice nekládli. Masky sa najprv počas tanca predviedli a počas toho ich

Read More

Vianočná besiedka 2017

Vianočná besiedka 2017

Aj v tohto ročnom adventnom a predvianočnom čase sme si so žiakmi ZŠ Hankovce dňa 20. 12. 2017 v popoludňajších hodinách pripravili v sále KD nielen pre rodičov, ale pre celú obec Hankovce aj širšiu verejnosť vianočné hudobno-dramatické pásmo pod názvom „Jasný cieľ – Betlehem“. Príbeh o narodenom Dieťatku v betlehemských jasliach, anjeloch, pastieroch aj troch kráľoch nás všetkých vtiahol do vianočnej atmosféry a verím,

Read More