Category Archives: Uncategorized

Betónový nábeh DHZ 2021

Obec Hankovce vynaložila na vyhotovenie betónového nábehu sumu  4 487,17€ za potrebný materiál,  členovia DHZ Hankovce vykonali svojpomocne vo voľnom čase všetky potrebné prace pod odborným vedením veliteľa DHZ Jána Šimu

100 rokov života…

Dňa 10.9.2021 sa dožila 100 rokov života pani Mária Havirová, rod. Katušinová, nar. 10.9.1921, bytom Hankovce č. 47, nižšie nájdete gratuláciu OÚ ako aj krátky zaujímavý rozhovor. Foto z odovzdania kytice nájdete po kliknutí na odkaz. „Milá pani Mária dnes ste sa dožili krásneho jubilea 100 rokov života! Je pre mňa milá povinnosť Vám blahoželať v mene všetkých našich spoluobčanov…

Informácia k poskytovaniu dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022

Obec Hankovce oznamuje rodičom detí navštevujúcich  Základnú školu a Materskú školu v Hankovciach že v školskom roku 2021/2022, sa končí plošné poskytovanie dotácií na stravu.Dňa 1.augusta 2021 nadobudnú účinnosť 2 novely zákona o dotáciáchV novom školskom roku 2021/2022 budú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu: Bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ Doplnená bude nová skupina detí, ktoré majú…

Hasičská superliga

Hasičská superliga

Dobrovoľný hasičsky zbor Hankovce v spolupráci s obcou Vás pozýva na 4. kolo Východoslovenskej hasičskej super ligy ktorá sa bude konať v nedeľu 15.8.2021 na futbalovom ihrisku so začiatkom o 12.00hodine. Super ligy sa zúčastní 35 družstiev z prešovského a košického kraja. O občerstvenie je postarané a pre najmenších je pripravené prekvapenie. informačný plagát

Uzávierka cesty III/3509

Cestovné poriadky liniek 701404,701406,701407,712455 platné od 10.5.2021 z dôvodu úplnej uzávierky cesty III/3509 v úseku mostného objektu 3509-002 za obcou Marhaň. CP linka 701404 CP linka 701406 CP linka 701407 CP linka 7012455

Zápis detí do MŠ Hankovce

Zápis detí do MŠ Hankovce

Riaditeľka Materskej školy v Hankovciach oznamuje rodičom detí vo veku 3-6 rokov, že zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 1.5.2021 do 20.5.2021. Vypísanú a podpísanú žiadosť je možné osobne vyzdvihnúť v MŠ, alebo stiahnuť zo stránky obce a podať: osobne do schránky obce Hankovce poštou na adresu MŠ Hankovce, Hankovce 1, 086 46 emailom na adresu mshankovce@gmail.com Na…

Zápis do 1.ročníka ZŠ….

Zápis do 1.ročníka ZŠ….

Vážení rodičia predškolákov,ZÁPIS detí do 1. ročníka ZŠ Hankovce pre školský rok 2021/2022  sa uskutoční od 1. do 30. apríla 2021, bez osobnej prítomnosti detí a rodičov. Z tohto dôvodu  je potrebné aby ste si stiahli a vyplnili protokol k zápisu a vyplnený poslali mailom na zshankovce@gmail.com , alebo doručili osobne do ZŠ prípadne MŠ Hankovce Po otvorení škôl a ukončení opatrení z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19, prosím, prineste do…