Category Archives: Uncategorized

Zápis detí to MŠ na školský rok 2022-2023

Zápis detí to MŠ na školský rok 2022-2023

Riaditeľka Materskej školy v zmysle § 59 a 59a Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022-2023 Pre stiahnutie žiadosti ako aj kompletné informácie kliknite nižšie na link: Žiadosť o zápis detí Kompletné informácie pre rodičov.

Výberové konanie

Obec Hankovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa (ky) MŠ Hankovce. Presné informácie ohľadom požiadaviek po kliknutí na odkaz.

Betónový nábeh DHZ 2021

Obec Hankovce vynaložila na vyhotovenie betónového nábehu sumu  4 487,17€ za potrebný materiál,  členovia DHZ Hankovce vykonali svojpomocne vo voľnom čase všetky potrebné prace pod odborným vedením veliteľa DHZ Jána Šimu

100 rokov života…

Dňa 10.9.2021 sa dožila 100 rokov života pani Mária Havirová, rod. Katušinová, nar. 10.9.1921, bytom Hankovce č. 47, nižšie nájdete gratuláciu OÚ ako aj krátky zaujímavý rozhovor. Foto z odovzdania kytice nájdete po kliknutí na odkaz. „Milá pani Mária dnes ste sa dožili krásneho jubilea 100 rokov života! Je pre mňa milá povinnosť Vám blahoželať v mene všetkých našich spoluobčanov…