Category Archives: Uncategorized

Zápis do MŠ 2024/2025

Zápis do MŠ 2024/2025

Zápis detí do MŠ pre školský rok 2024/2025 bude prebiehať od 01.5.2024 do 31.05.2024. Pre stiahnutie prihlášky vo formáte .word kliknite na tento odkaz Pre stiahnutie písomného vyhlásenia kliknite na tento odkaz

Prihláška na vzdelávanie v ZŠ

Prihláška na vzdelávanie v ZŠ

Oznam pre zákonných zástupcov predškolákov. Ak sa v uvedenom termíne 10. 4. 2024 o 10.30hod.nemôžete zúčastniť Zápisu predškolákov, môžete svoje dieťa prísť zapísať do 30. 4.2024, po dohode s riaditeľkou školy v čase 13.00 -14.30 hod, alebo po tel. kontakte: 0903659434. Prípadne si môžete prihlášku stiahnuť aj na obecnej stránke: www.obechankovce.sk a vyplnenú zaslať elektronicky na mail: zshankovce@gmail.com PRIHLÁŠKA

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody.

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. DOTAZNÍK