Farské oznamy

Farské oznamy na 29. cezročnú nedeľu v  roku 2016

vo farnosti sv. Martina z Tours

Pondelok

17.X.

Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník
18:00 Nemcovce + Tomáš Goliaš
Utorok

18.X.

Sv. Lukáš, evanjelista
18:00 Harhaj + Helena Vaňková
Streda

19.X.

Sv. Ján de Brébef a Izák Joques, kňazi a spol., mučeníci; sv. Pavol z Kríža
18:00

18:00

Porúbka

Hankovce

+ Mária Digoňová

Za duše v očistci

Štvrtok

20.X.

Sv. Vendelín
6:30

9:00

Harhaj

Kukova

+ z rod. Vaxmanskej

Kňazské rekolekcie

Piatok

21.X.

Sv. Hilarion; sv. Uršuľa
18:00

18:00

Hankovce

Nemcovce

+ Anna Hviščová

+ z rod. Goliašovej

Sobota

22.X.

Sv. Ján Pavol II.,   pápež

8:00

15:30

Hankovce

Harhaj

+ Ján Lakata

Sob. sv. omša

Nedeľa

23.X.

30. nedeľa v období cez rok, misijná nedeľa

    7:30

   9:00

10:30

Porúbka

Hankovce

Nemcovce

Za zdr. a B. pož. Jaroslava Hvišča 50 r.

Za farnosť

Za zdr. a B. pož. Terézie Knapčikovej 60 r.

Zo srdca Slovenska- cieľom tejto iniciatívy je modliť sa v určenom čase za jednotlivé krajiny Európskej únie a takýmto spôsobom prispieť k duchovnej obnove nášho kontinentu. Tento týždeň sa modlíme za Maďarsko.

Október– nech modlitba ruženca je pre nás prostriedkom pokánia a spásy.

V tomto mesiaci sa pri sv. omšiach modlíme po latinsky Kyrie eleison, Sanctus, Pater noster, Agnus Dei, obrad premenenia.

Škola snúbencov– sa uskutoční 17. a 19.11.2017 v penzióne Goraľ. Kto by sa jej chcel zúčastniť, nech sa prihlási na farskom úrade.

Tento týždeň sú sv. omše za účasti detí.

Pohreb– zomrel otec kňaza Jozefa Ondovčáka Andrej, pohreb v Hrabovci v pondelok o 14 hod..

Milodary: Na budúcu nedeľu je Zbierka na misie. Vopred vám Pán Boh zaplať!

Ohlášky:

1. Jozef Švec, syn rodičov Jozefa a Anny r. Capovej, nar. v Bardejove a býv. v Harhaji a Pavlína Šoltysová, dcéra rodičov Františka a Pavlíny r. Adamusovej, nar. v Bardejove a býv. v Hrabovci.3x

2. Miroslav Manik, syn rodičov Andreja a Boženy r. Klesikovej, nar. v Bardejove a býv. v Raslaviciach a Lenka Švecová, dcéra rodičov Andreja a Emílie r. Salasovičovej, nar. v Bardejove a býv. v Harhaji. 3x

3. Rastislav Puchala, syn rodičov Valentína a Emílie, r. Kunzovej, nar. v Krompachoch a býv. v Žehre a Lenka Kyjaková, dcéra rodičov Pavla a Emílie r. Martičkovej, nar. v Bardejove a býv. v Harhaji. 2x

 „Chráňte sa duchovnej schizofrénie, ktorá nás nabáda povedať mnoho vecí, ale bez ich praktizovania.“

pápež František

word

PORIADOK BOHOSLUŽIEB NA STIAHNUTIE VO FORMÁTE DOC