Farské oznamy

Farské oznamy na 2. veľkonočnu nedeľu v  roku 2017

vo farnosti sv. Martina z Tours

Pondelok

24.IV.

Sv. Juraj, mučeník; sv. Fidél zo Sigmaringennu, mučeník
8:00 Nemcovce F + z rod Ďurakovej
Utorok

25.IV.

Sv. Marek, evanjelista
18:00 Harhaj D + Ján, Irena a Alžbeta
Streda

26.IV.

Sv. Klétus, pápež
8:00 Porúbka D + Ján Hudák
Štvrtok

27.IV.

Sv. Zita, panna služobnica
18:00 Nemcovce D Za zdr. a B. pož. Alžbety s rod.
Piatok

28.IV.

Sv. Peter Chanel, kňaz a mučeník
18:00 Hankovce D Za zdr. a dary DS pre r. Jána
Sobota

29.IV.

Sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka Cirkvi, spolupatrónka Európy

7:30 Hankovce D Za zdr. a B. pož. pre Mareka a Evy
Nedeľa

30.IV.

3. VEĽKONOČNÁ   NEDEĽA

7:30

9:00

11:00

Harhaj

Nemcovce

Hankovce

D

F

 

Za zdr. a potr. milosti r. Kovalčikovej

Za farnosť

Za zdr. a B. pož. Márie Hudákovej

Predmanželské kurzy– sa uskutočnia v Bardejovských kúpeľoch počas predlžených víkendov 28.4.-1.5.2017, 5.5.-8.5.2017. Začína sa v piatok večerou a končí pondelok obedom, cena 69,-€. Prihlásiť sa cez internet na www.domanzelstva.sk.

Púť Rádia Lumen– sa uskutoční 6.5.v Krakove. Záujemci hláste sa v sakristii kostolov do konca týždňa.

Stretnutie birmovancov– sa uskutoční na budúcu nedeľu v Nemcovciach po sv. omši. Nezabudnite, je to posledný termín, aby ste mali všetko splnené!!!

Stretnutie prvoprijímajúcich detí– sa uskutoční dnes v Hankovciach o 13:30 a aj na budúcu nedeľu o 14:00 v Hankovciach.

Duchovné cvičenie– ja tento týždeň idem na duchovné cvičenie, zastupuje ma náš výpomocný duchovný vdp. Ján Švec Bilý.

Úplné odpustky– môže dnes získať každý za obvyklých podmienok, ak si pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva uctí tento obraz.

Milodary:

Ohlášky: Lui Stefano, byv. v Arco, Taliansko a Monika Dvorská, byv. v Arco, Taliansko 2x

F– farár

D-dekan

„Ak Kristus vstal z mŕtvych, môžeme hľadieť novými očami a novým srdcom na všetky udalosti v našom živote, aj na tie najnegatívnejšie.“

pápež František

word

PORIADOK BOHOSLUŽIEB NA STIAHNUTIE VO FORMÁTE DOC

 

word

UPRATOVANIE KOSTOLA – ROZPIS SLUŽIEB