Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu v  roku 2018

vo farnosti sv. Martina z Tours

Pondelok

19.III.

Sv. Jozef, ženích panny Márie
18:00

18:00

19:00

Hankovce

Harhaj

Nemcovce

D

F

F

Za nášho duch. otca

Za uzdravenie Františka

Za duch. o. Jozefa

Utorok

20.III.

Sv. Archip, kňaz a mučeník
18:00 Harhaj F Za zdr. a B. pož. r. Mariána Vargu
Streda

21.III.

Sv. Serapion, pustovník
18:00 Porúbka F + Jozef, Imrich a Mária Paľovi
Štvrtok

22.III.

Sv. Lea Rímska, vdova
6:15 Nemcovce F Za zdr. a B. pož. r. Chlebovskej
Piatok

23.III.

Sv. Turibius de Mongrovejo, biskup
8:00 Hankovce F Za zdr. a B. pož. Denisky Roguľovej
Sobota

24.III.

Sv. Katarína Švédska, panna

7:00 Hankovce F + Mária a Andrej Sokolovi
Nedeľa

25.III.

NEDEĽA UTRPENIA PÁNA; KVETNÁ NEDEĽA

7:30

7:30

9:00

10:30

Nemcovce

Porúbka

Harhaj

Hankovce

F

DF

F

Za zdr. a B. pom. pre Martina a Jozefa

Za zdr.,B pož. a dary DS pre Jozefa Antolika 75r.

Za farnosť

Za Damiánu, Tamaru a Stanislavu

Krížové cesty- Ten, kto sa zúčastní na verejnom recitovaní krížovej cesty, za obvyklých podmienok môže získať úplne odpustky.

Prvoprijímajúce deti– stretneme sa v Hankovciach v kostole o 13:30 tieto dni-8.4., 15.4. 22.4-skúška.

Veľkonočné spovedanie

štvrtok 22.3.-Železník 15:00; Kalnište 16:30, Lúčka 16:30;

piatok 23.3.-Dubie 15:30, Stuľany 17:00, Koprivnica 18:30;

Sobota 24.3.-Marhaň 8:00; Brezov 10:30, Giraltovce, Kračúnovce 14:00,

nedeľa 25.3.- Stropkov-14:30;

pondelok 26.3.-Harhaj 16:30, Nemcovce 16:30, Hankovce 17:30;

utorok 27.3.-Kukova 16:30, Želmanovce 17:30

ADSM– sa uskutoční 7.4. v Humennom, záujemci sa mi hláste do veľk. nedele.

Deň počatého dieťaťa– vychádza na Kvetnú nedeľu. Sv. omša za život bude slávená v stredu v Porúbke spolu s požehnaním tehotných mamičiek. Preto srdečne pozývam najmä mamičky v požehnanom stave.

Zbierka na faru v Brezovičke– ktorá vyhorela, bude na budúcu nedeľu. O túto pomoc nás požiadal vdp. Miroslav Mariňák, bývaly farár vo Vyšnej Voli.

Zmena času– je na budúci víkend.

Výročie sv. Otca Františka– v pondelok je tomu už 5 rokov, čo začal plniť poslanie zástupcu JK.

Dnes je Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Za vaše milodary vám srdečne Pán Boh zaplať!

Milodary:

F– farár

D-dekan

„K tomu, aby sme pripravili skutočne ľudskú budúcnosť nestačí odmietnuť zlo, ale je treba spoločne budovať dobro.“

pápež František

PORIADOK BOHOSLUŽIEB VO FORMATE DOC