Farské oznamy

Farské oznamy na 26. cezročnú nedeľu v  roku 2016

vo farnosti sv. Martina z Tours

Pondelok

26.IX.

Sv. Kozma a Damián, mučeníci
18:00 Nemcovce Za živ. čl. RB z Nemcoviec
Utorok

27.IX.

Sv. Vincent de Paul, kňaz
18:00 Harhaj + Juraj Varga
Streda

28.IX.

Sv. Václav, mučeník; sv. Vavrinec Ruiz a spol., mučeníci
17:00 Porúbka Za zdr.,B.pož a ochr.PM pre Moniku a Imricha
Štvrtok

29.IX.

Sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli
6:30 Harhaj + Andrej Chovanec st.
Piatok

30.IX.

Sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi
18:00

18:00

Hankovce

Nemcovce

Za zdr. a pokoj r. Žilovej

Za zdr., B. pom. a dary DS pre vdp. Jozefa

Sobota

1.X.

Sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi; Prvá sobota v mesiaci

  8:00 Hankovce Za zdr. B.   pož. Jána Helmanovského 18 r.
Nedeľa

2.X.

27. nedeľa v období cez rok; prvá nedeľa v mesiaci

    7:30

    9:00

10:30

Harhaj

Nemcovce

Hankovce

Za zdr. a B. pož. Slavomíra Kyjaka 40 r.

Za   zdr. a B. pož. bohuz. manželov 40 r.

Za farnosť

Zo srdca Slovenska- cieľom tejto iniciatívy je modliť sa v určenom čase za jednotlivé krajiny Európskej únie a takýmto spôsobom prispieť k duchovnej obnove nášho kontinentu. Tento týždeň sa modlíme za Litvu.

Obišovce– odpustová slávnosť sa koná 1.-2.10.. Hlavným celebrantom je Mons. Marek Forgáč.

Október– začíname sa modliť októbrovú pobožnosť. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Podmienky: 5 desiatkov, pridať nábožné rozjímanie, pri verejnom recitovaní vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Ak môžete príďte sa ju pomodliť do kostola, ak nie tak aspoň spoločne v rodine. V domácnostiach majme na viditeľnom mieste ruženec, nech nám pripomína silu tejto modlitby.

V tomto mesiaci sa pri sv. omšiach modlíme po latinsky Kyrie eleison, Sanctus, Pater noster, Agnus Dei, obrad premenenia.

Milodary: Zbierka na rádio Lumen: Hn-70,20; Nm-60,-; Hr-92,-; Por-46,-€. Pán Boh zaplať!

Ohlášky:

1. Patrik Vavrek, syn rodičov Jána a Heleny r. Koščovej, nar. v Bardejove a býv. v Marhani a Lucia Smolkovská, dcéra rodičov Juraja a Anny r. Tartothovej, nar. v Bardejove a býv. v Nemcovciach. 2x

2. Martin Mager, syn rodičov Juraja a Ireny r. Reviľakovej, nar. v Bardejove a býv. v Kurime a Renáta Juríčková, dcéra rodičov Jána a Márie r. Jurčovej, nar. v Bardejove a býv. v Nemcovciach. 2x

 

„Boh sa neunaví ponúknuť vždy svoje odpustenie zakaždým, keď ho oň žiadame .“

pápež František

word

PORIADOK BOHOSLUŽIEB NA STIAHNUTIE VO FORMÁTE DOC