Farské oznamy na 10. cezročnú nedeľu v  roku 2019

vo farnosti sv. Martina z Tours

Pondelok

10.VI.

Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi; Turíčny pondelok

  7:00

Hankovce

F

Za bohuznáme deti

Utorok

11.VI.

 Sv. Barnabáš, apoštol

18:00

Harhaj

F

+ Mária Švecová

Streda

12.VI.

Sv. Gašpar Bertoni, kňaz

18:00

Porúbka

F

+ Marián Kaščák

Štvrtok

13.VI.

Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza

18:00

Nemcovce

F

+ Vincent Hvišč

Piatok

14.VI.

Sv. Valér a Rufín, mučeníci

 

 

 

 

Sobota

15.VI.

Sv. Vít, mučeník; sv. Germana, panna

18:00

Porúbka

V

+ Viktor a Ľudka Lukáčovi

Nedeľa

16.VI.

NAJSVÄTEJŠIA TROJICA

  7:30 

  9:00

10:30

Nemcovce

Harhaj

Hankovce

V

V

V

+ vdp. Andrej Dranga

Za uzdravenie Anny

Za zdr. a B. pož. Martina Hvišča 40 r.

Birmovka-záujemci o sviatosť birmovania sa mi hláste v priebehu mesiaca, od terajších ôsmakov.

Púť do Sanktuária Matky Božej Saletinskej v Debowcu– odchádzame v piatok ráno 7:30 Kochanovce-Hankovce-Harhaj-Porúbka-Nemcovce. Ešte je voľné miesto.

Dnes sa končí veľkonočné obdobie a pokračuje obdobie cez rok.

Relikvie sv. Martina z Tours a sv. Martina z Porres– sme dostali z Vatikánu ako dar do našej farnosti. Sú to ich kostičky. Budú uložené vo farskom kostole. Nech nám slúžia na duchovnú obnovu.

Vysviacky– sú tento týždeň. Diakonská 14.6. a kňazská 15.6., obidve v Košiciach o 10 hod.. Najbližšie primície budú na Sitnikoch pri Stropkove 16.6. o 11 hod..

Milodary:    Zbierka na masmédia- Hn45,-; Nm-73,40; Hr-88,70€. Srdečne vám Pán Boh zaplať!

 

 

 

 

 

 

 

F– farár

V-výpomocný

 

 

„Nemajte strach prijať výzvu naďalej ohlasovať povolanie k zasvätenému životu a kňazskej službe. Cirkev to potrebuje!.“

 

pápež František