Farské oznamy na 2. adventnú nedeľu v  roku 2017

vo farnosti sv. Martina z Tours

Pondelok

11.XII.

Sv. Damaz I., pápež
18:00 Harhaj F + Alžbeta Kyjaková – výr.
Utorok

12.XII.

Sv. Panna Mária Guadalupská; sv. Otília, panna a mučenica
6:00 Nemcovce F + z rod. Goliašovej
Streda

13.XII.

Sv. Lucia, panna a mučenica
6:00 Porúbka F + Mária Maťašová
Štvrtok

14.XII.

Sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi
6:00

18:00

Harhaj

Hankovce

F

D

+ Ján a Irena

Za uzdravenie Jozefa

Piatok

15.XII.

Sv. Valerián, biskup
6:00

6:00

Nemcovce

Hankovce

D

F

+ Andrej a Anna Ďurakovi

+ Pavlína, Imrich a Alžbeta Kačmarovi

Sobota

16.XII.

Sv. Adelhaida, cisárovná

 

7:00

 

Hankovce

F

D

+ Ján Knap

+ Magdaléna Knapová

Nedeľa

17.XII.

3. ADVENTNÁ NEDEĽA; GAUDETE

7:30

9:00

10:30

10:30

Harhaj

Nemcovce

Hankovce

Porúbka

F

F

F

D

Za farnosť

Za zdr. a B. pož. r. Paľovej

Za zdr. a B. pož. r. Patrika Dančišaka

Za zdr. a B. pož. Zuzany 18 r.

Zimné kántrové dni– sú tento týždeň stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.

Vianočné spovedanie: Sobota 16.12.: 8:00 Marhaň 10:30 Brezov 14:00 Giraltovce;

Nedeľa 17.12.: 15:00 Kračúnovce a Železník;

Pondelok 18.12.: 17:00 Stuľany 18:30 Koprivnica;

Utorok 19.12.: 16:30 Harhaj a Nemcovce 17:30 Hankovce;

Streda 20.12.: 16:30 Kalnište a Lúčka;

Štvrtok 21.12.: 16:30 Kukova a Želmanovce;

Piatok 22.12.: 16:00 Stropkov

Ekumenická bohoslužba– je dnes o 14 hod v Porúbke.

Milodary:: Zbierka na charitu- Hn-96,10; Nm-73,20; Hr-89,83€. Pán Boh zaplať!

F– farár

D-dekan

„Panna Mária je vždy naším útočiskom, našou útechou a cestou, ktorá nás vedie ku Kristovi.“

pápež František

PORIADOK BOHOSLUŽIEB VO FORMATE DOC