Farské oznamy

Farské oznamy na 28. cezročnú nedeľu v  roku 2017

vo farnosti sv. Martina z Tours

Pondelok

16.X.

Sv. Hedviga, rehoľníčka; sv. Mária Margita Alacoqueová, panna
18:00 Nemcovce F Za živ. čl. RB z Nemcoviec
Utorok

17.X.

Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučeník
18:00 Harhaj F + Ján a Mária Hajgajdovi
Streda

18.X.

Sv. Lukáš, evanjelista
18:00 Porúbka D Za zdr. a B. pož. Jozefa Pavúka 45 r.
Štvrtok

19.X.

Sv. Pavol z Kríža; sv. Ján de Brébeuf a Izák Jogues, kňazi a spol., muč.
   9:00

18:00

18:00

Bard. Kúpele

Nemcovce

Hankovce

 

D

F

Kňazské rekolekcie

Za zdr. a B. pož. r. Sovičovej

+ Ján Kamidra

Piatok

20.X.

Sv. Vendelín
6:30

18:00

Harhaj

Hankovce

F

D

+ Ján a Anna Pivovarnikovi

+ Jozef Popovčak

Sobota

21.X.

Sv. Hilarion; sv. Uršuľa

8:00

 

15:30

Hankovce

 

Hankovce

D

F

F

+ Ondrej a Mária Fignarovi

Za zdr. a B. pomoc pre vnúčatá

sobáš

Nedeľa

22.X.

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ; MISIJNÁ NEDEĽA

7:30

7:30

9:00

10:30

Porúbka

Nemcovce

Harhaj

Hankovce

D

F

F

F

Za zdr. a B. pož. Márie Hudákovej

Na úmysel

Za farnosť

Za novomanželov Žacových

Stretnutie členov RB– ktoré sa koná v Košiciach sa neide.

Tento týždeň sú sv. omše za účastí detí.

Na budúcu nedeľu je Zbierka na Misie.

Milodary:

Ohlášky1. Andrej Trojanovič, syn rodičov Andreja a Magdalény r. Kuľkovej, nar. v Bardejove a býv. v Tarnove a Michaela Strončeková, dcéra rodičov Viktora a Viery r. Chovancovej, nar. v Bardejovej a býv. v Harhaji. 3x

2. Marek Pradid, syn rodičov Jána a Marty r. Jurčovej, nar. v Bardejove a býv. v Nemcovciach a Mária Adamišinová, dcéra rodičov Milana a Márie r. Hvizdovej, nar. vo Svidníku a býv. vo Svidníku. 3x

3. Pavol Magda, syn rodičov Jozefa a Márie r. Martonovej, nar. v Prešove, býv. v Medzanoch a Katarína Jurčišinová-Kukľová, dcéra rodičov Vincenta a Dariny r. Varajiovej, nar. v Bardejove a býv. Harhaji. 2x

F– farár

D-dekan

„Bdieť znamená rozumieť, čo sa deje v mojom srdci, znamená zastaviť sa a skontrolovať svoj život: Som kresťan? Vychovávam moje deti viac-menej dobre? Môj život je kresťanský alebo svetácky? .“

pápež František

 

 

PORIADOK BOHOSLUŽIEB VO FORMATE DOC