Farské oznamy na 2. adventnú nedeľu v  roku 2018

vo farnosti sv. Martina z Tours

Pondelok

10. XII.

Sv. Melchiades, mučeník

  6:00

Nemcovce

F

+ Ján, Mária, Ján a Zuzana

Utorok

11. XII.

Sv. Damaz I., pápež

  6:00

Harhaj

F

+ Ján Švec ml.

Streda

12. XII.

Sv. Panna Mária Guadalupská; Kántry

  6:00

Porúbka

F

+ Ján, Helena, Helena, Andrej a Mária

Štvrtok

13. XII.

Sv. Lucia, panna a mučenica

  6:00

Nemcovce

F

+  Ondrej a Andrej

Piatok

14. XII.

Sv. Ján z Kríža, kňaz a učiteľ Cirkvi; Kántry

  6:00

Hankovce

F

Za zdr. a B. pož. Martina s rod.

Sobota

15.XII.

Sv. Valerián; Kántry

  6:00

Harhaj

F

+ Mária Švecová

Nedeľa

16.XII.

3. ADVENTNÁ NEDEĽA; GAUDETE

  7:30

  9:00

10:30

10:30

Hankovce

Nemcovce

Harhaj

Porúbka

F

F

D

F

Za zdravie a B. pož. Kataríny 40 r.

Za duše v očistci

Za farnosť

+ Andrej a Mária Švecovi Mihaľovi

Advent s KBS- je projekt, kde každý, kto sa zaregistruje na www.zamyslenia.kbs.sk, môže každý deň získať na email myšlienku s fotkou vychádzajúcu z evanjelia dňa.

Púť ku hrobom učeníkom sv. Cyrila a Metoda– do Macedónska a Albánska plánujeme v termíne  10.3.-15.3.2019, cena cca 150€. Záujemci hláste sa do Vianoc. Program na nástenke.

Ekumenická pobožnosť– je dnes v Porúbke o 14 hod..

Zimné kántrové dni– sú na budúci týždeň streda, piatok a sobota. Záväzný je jeden deň. Obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.

Koncert pre Sýriu- sa uskutoční dnes o 18 hod. v Bardejove športovej hale Mier. Vystupuje skupina Slnovrat. Vstupné dobrovoľné.

Milodary-  Zbierka na charitu. Hn-86,65; Nm-90,40; Hr-92,10; Por-85,-€.Srdečne vám Pán Boh zaplať!

F– farár

D-dekan

„Som kresťanom podľa reči, či podľa skutkov? Budujem svoj život na skale božej, či na piesku svetskosti, márnivosti? Som pokorný, snažím sa ísť vždy odspodu, bez pýchy a takto slúžiť Pánovi?“

pápež František

PORIADOK BOHOSLUŽIEB VO FORMATE DOC