Farské oznamy

Farské oznamy na 11. cezročnú nedeľu v  roku 2017

vo farnosti sv. Martina z Tours

Pondelok

19.VI.

Sv. Juliana Falkonieri; sv. Romuald
18:00 Nemcovce F Za zdr. a B. pož. Oľgy s rodinou
Utorok

20.VI.

Bl. Margita Ebnerová, panna
18:00 Harhaj F Za zdr. a B. pož. Adama
Streda

21.VI.

Sv. Alojz Gonzága, rehoľník
18:00 Porúbka F + Jozef
Štvrtok

22.VI.

Sv. Paulín z Noly, biskup; sv. Ján Fišer, sv. Tomáš Morus, mučeníci
6:30 Harhaj F + Alžbeta Kyjaková
Piatok

23.VI.

Najsvätejšie Srdce Ježišovo
7:00

17:30

18:30

Nemcovce

Hankovce

Harhaj

F

F

F

+ Ján Lukáč

+ Ján Kmec

Za zdr. a B. pož. r. Sovákovej

Sobota

24.VI.

Narodenie sv. Jána Kristiteľa

7:30

18:00

Hankovce

Harhaj

F

F

+ Marek Daňko

Za farnosť

Nedeľa

25.VI.

12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:30

9:00

10:30

Porúbka

Nemcovce

Hankovce

F

F

F

Za zdr., B. pož a ochr. PM rod. Lukačovej

Za zdr., B. pož. a dary DS pre Jána 40 r.

Za živ. čl. RB z Kochanoviec

Tento týždeň sú sv. omše za účastí detí.

Púť do Medžugorie- kto má záujem ísť v čase 8-18.8.2017, nech sa mi nahlási a prinesie potrebné údaje: rodné číslo, číslo občianskeho preukazu.

Púť Seniorov do Levoče– sa uskutoční 5.7.2017. Záujemci sa hláste v sakristii kostolov.

Odprosujúca pobožnosť– Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, počas odprosujúcej pobožnosti, predpísanú na slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Na budúcu nedeľu je Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Vopred vám Pán Boh zaplať!

Milodary:

Ohlášky:

F– farár

D-dekan

„Láska si vyžaduje kreatívnu a konkrétnu odpoveď. Nestačia len dobré úmysly, tí druhí nie sú čísla, ale bratia, o ktorých sa treba postarať.“

pápež František

word

PORIADOK BOHOSLUŽIEB NA STIAHNUTIE VO FORMÁTE DOC

 

word

UPRATOVANIE KOSTOLA – ROZPIS SLUŽIEB