Farské oznamy na 8. cezročnú nedeľu v  roku 2018

vo farnosti sv. Martina z Tours

Pondelok

21.V.

Sv. Panna Mária, Matka Cirkvi; Svätodušný pondelok
18:00 Nemcovce F Za zdr. a B. pož. Michaely 18 r.
Utorok

22.V.

Sv. Júlia, panna a mučenica
18:00 Harhaj F + Ján Jurč
Streda

23.V.

Sv. Dezider, biskup a mučeník
18:00 Porúbka F + Anna a Ján Švecovi Babovovi
Štvrtok

24.V.

Náš Pán Ježiš Kristus, najvyšší a večný kňaz
18:00 Hankovce F + Magdaléna Knapová – výr.
Piatok

25.V.

Sv. Mária Magdaléna de Pazzi, panna
18:00 Hankovce F + kňazov farnosti
Sobota

26.V.

Sv. Filip Neri, kňaz

18:00 Harhaj F + čl. RB z Harhaja
Nedeľa

27.V.

8. CEZROČNÁ NEDEĽA ; NAJSVÄTEJŠIA TROJICA

7:30

9:00

10:30

Porúbka

Hankovce

Nemcovce

F

F

F

Za farnosť

Za zdr. a B. pož. Kristiána 20 r.

Za zdr. a B. pož. Sovičovej s rod.

Končí sa veľkonočné obdobie a pokračuje obdobie cez rok. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

Milodary: Zbierka na katolícke masmédia Hn-94,60; Hr-40,70; Nm-50,-; Por-80,50€. Srdečne Pán Boh zaplať!

F– farár

D-dekan

„Láska, ktorou nás miluje Boh, víťazí nad každou formou osamelosti či opustenosti.“

pápež František

 

PORIADOK BOHOSLUŽIEB VO FORMATE DOC