Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu v  roku 2019

vo farnosti sv. Martina z Tours

Pondelok

8.IV.

Sv. Dionýz, biskup; sv. Amantius, biskup

18:00

Nemcovce

F

+ Juraj Smolkovský

Utorok

9.IV.

Sv. Demeter, mučeník; sv. Dušan, mučeník

  6:30

Harhaj

F

+ Anna Vavreková

Streda

10.IV.

Sv. Magdaléna z Canossy, panna

  6:30

Porúbka

F

Za účastníkov deviatníka

Štvrtok

11.IV.

Sv. Stanislav, biskup a mučeník

  6:15

Nemcovce

F

+ Tomáš Goliaš

Piatok

12.IV.

Sv. Július I., pápež

  6:30

18:00

Hankovce

Nemcovce

F

V

+ Ján a Anna Hviščovi

+ Vincent Hvišč

Sobota

13.IV.

Sv. Martin I., pápež a mučeník

 7:30

Hankovce

F

Za nenarodené deti

Nedeľa

14.IV.

NEDEĽA UTRPENIA PÁNA; KVETNÁ NEDEĽA

  8:00

  8:00

10:00

10:00

Harhaj         

Porúbka  

Nemcovce    

Hankovce

V

F

V

F

Za zdr. a B. pož. Anny Chovancovej 75 r.

Za zdr. a B. pož. r. Stana  Moľa

Za zdr. a B. pož. Sovičovej s rod.

Za farnosť

Krížová cesta– nech je pre nás modlitbou, pri ktorej chceme byť viac vďačný za to, čo Kristus pre nás urobil.

Prvoprijímajúce deti- stretneme sa dnes v Hankovciach o 13:30 hod..

Veľkonočná spoveď:

Utorok 9.4.2019- 16:30 Kalnište; 17:15 Lúčka

Streda 10.4.2019- 17:00 Kuková; 18:00Želmanovce

Štvrtok 11.4.2019- 16:30 Harhaj; 17:15 Nemcovce; 18:00 Hankovce

Piatok 12.4.2019- 16:00 Dubie; 17:00 Stuľany; 18:30 Koprivnica

Sobota 13.4.2019- 8:30 Marhaň; 10:30 Brezov; 14:00 Giraltovce a Kračúnovce

Nedeľa 1.4.2019- 14:30 Stropkov

Kvetná nedeľa– ak bude pekné počasie, sv. omše začíname zvonka od krížov.

Milodary:  

 

 

 

 

 

 

 

F– farár

V-výpomocný