Farské oznamy pre aktuálny týždeň

Facebooková stránka s názvom      Rímskokatolícka farnosť sv. Martina v Hankovciach

https://www.facebook.com/profile.php?id=61550971055404