Farské oznamy

Farské oznamy na 7. cezročnú nedeľu v  roku 2016

vo farnosti sv. Martina z Tours

Pondelok

16.V.

Sv. Ján Nepomúcky, kňaz a mučeník; Výr. konsekrácie kostola
18:30 Harhaj Za zdr., B.pož. a dary DS pre r. Džopkovu
Utorok

17.V.

Sv. Paschal Baylonský, rehoľník
18:00 Hankovce + Anna Hviščová
Streda

18.V.

Sv. Ján I., pápež a mučeník; sv. Klaudia, mučenica
18:30 Porúbka + Katarína a Jozef
Štvrtok

19.V.

Sviatok nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza
6:30

9:00

Hankovce

Radoma

+ Ján, Agnesa, Anna

Kňazské rekolekcie

Piatok

20.V.

Sv. Bernardín Sienský, kňaz; sv. Lýdia
18:30 Nemcovce + Ján Hvišč
Sobota

21.V.

Sv. Krištof Magallanes, kňaz a spol., mučeníci

18:30 Nemcovce + Irena Skoncová
Nedeľa

22.V.

nedeľa najsvätejšej trojice

    7:30

    9:00

10:30

Hankovce

Porúbka

Harhaj

+ Michal Vojtek

Za dospelých účastníkov deviatníka

Za farnosť- Odpustová slávnosť

Májová pobožnosť – nech je pre nás príležitosťou uctiť si P. Máriu a zveľadiť svoje čnosti! Keď je sv. omša, tak je spolu s ňou.

Stretnutie členov RB– sa uskutoční na budúcu sobotu v Košiciach v kostole dominikánov. Začiatok o 9 hod., ukončí sa to sv. omšou 12:15 hod..

Týždeň modlitieb mladých za mladých – sa koná tento týždeň, mladí, svojimi modlitbami sa navzájom podporme!!!

SDM Krakov– možnosť prihlásenia len do konca mája!!!

Sv.omše za účasti detí– sú tento týždeň.

Odpust v Harhaji– príde vdp. Bartolomej Urbanec.. V mene harhajčanov vás srdečne pozývam.

Milodary- zbierka na katolícke masmédia. Hn-71,90; Nm-46,20; Hr- 31,10; Por- 83,60€. Pán Boh zaplať!

„Ak sú naše srdcia a naše gestá preniknuté Božou láskou, naša komunikácia bude nositeľkou Božej sily.“

pápež František

word

PORIADOK BOHOSLUŽIEB NA STIAHNUTIE VO FORMÁTE DOC