Farské oznamy na 6. cezročnú nedeľu v  roku 2019

vo farnosti sv. Martina z Tours

Pondelok

18.II.

Sv. Bernadera Soubirousová, panna

18:00

Nemcovce

F

Za uzdravenie bohuzn. osoby

Utorok

19.II.

Sv. Kondrád z Piacenzy, rehoľník

18:00

Harhaj

F

+ Ján Švec ml.

Streda

20.II.

Sv. Eleuter z Tournai, biskup; sv. Hyacinta Martonová, dieťa

18:00

Porúbka

F

+ Marián Kaščák

Štvrtok

21.II.

Sv. Peter Damiani, biskup a učiteľ Cirkvi

  8:00

Harhaj

F

+ Katarína Kyjaková a Ján Jacko

Piatok

22.II.

Katedra sv. Petra, apoštola

18:00

Hankovce

F

Za zdr. a B. pož. Ireny 70 r.

Sobota

23.II.

Sv. Polykarp, biskup a mučeník

  8:00

Nemcovce

F

+ Tomáš Jendroľ

Nedeľa

24.II.

7. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

  7:30

  9:00

10:30

Hankovce

Nemcovce

Harhaj

F

F

F

Za farnosť

Za novomanželov Knapčikovych

Za zdr. a B. pož. detí z rod. Adamčinovej

Výročie sobáša- v rámci Roka sv.  Košický mučeníkov si prvýkrát v košickej katedrále spoločne pripomenieme jubileum manželov z celej arcidiecézy. 25. výročie manželstva 26.mája o 15 hod. a 50.,60. A 65. výročie 13.10. o 15 hod.. Záujemci o strieborné (25r) hláste sa mi do 24.marca!!!

SDM Panama– tento týždeň po sv. omšiach budem rozprávať svoje svedectvo spojené s prezentáciou.

Kňazský  seminár– kto cíti povolanie ku kňazstvu, môže sa prihlásiť do Kňazského seminára v Košiciach do 31.3.2019.

Milodary: Zbierka na UPC a ACM – Hn-43,60; Nm-85,-; Hr-55,-€. Pán Boh zaplať!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F– farár

D-dekan