Hankovce@rimkat.sk                                                                  Pevná linka: 054/ 73 93 128                                                                                                              

 

Liturgický  prehľad

 Od 19.08.  do 25.08. 2019

 
 

20. týždeň v období „cez rok“

 

Pondelok /19.08./

Féria

18.00  sv. omša – Nemcovce – za Bpp pre Mareka a Jána                   F                                                                                     

                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                             

 

Utorok /20.08./

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomien.

8.00 sv. omša – Harhaj  + Vincent Hvišč                               F                       

 

Streda /21.08./

Sv. Sv. Pia X, pápeža, spomienka

18.00  sv. omša – Porúbka–  za Bpp pre Annu Hviščovú                      F

 

 

Štvrtok /22.08./

Panny Márie Kráľovnej, spomienka

 

 

19.00 sv. omša – Nemcovce – za Bpp pre Mariána /živ. Jub/            F

 

 

Piatok /23.08./

féria

                                                                                                                 18.00  sv. omša   Nemcovce – za Bpp pre Jozefa                                 V

 

Sobota /24.08./

Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

 

17.00 sv. omša Porubka +Milan +Anna Ivaniskoví                                 F

 

Nedeľa /25.08./                                     

21. nedeľa v období „cez rok“

7.30  sv. omša  Nemcovce  – za Bpp pre Martinu a jej rodinu             F                                                           

 

9.00  sv. omša, Hankovce –za zosnulých z rodiny Bagosh                F

 

10.30  sv.omša,  Harhaj– za veriacich                                                  .F

 

14.00  Nedeľná pobožnosť  

 

 

Odpustová slávnosť v Kurime 18. augusta. Spovedanie bude najme v sobotu večer.

Kto by chcel zobrať službu kostolníka v Hankovskom kostole, nech sa nahlási u pána farára.

Sviatok nanebovzatia P. Márie je prikázaný sviatok.