Farské oznamy

Farské oznamy na 1. cezročnú nedeľu v  roku 2017

vo farnosti sv. Martina z Tours

Pondelok

9.I.

Sv. Marcelín, biskup a mučeník
18:00 Nemcovce F + Tomáš Jendroľ
Utorok

10.I.

Sv. Agatón, pápež; sv. Pavol, pustovník
18:00 Harhaj F + Alžbeta Kyjaková
Streda

11.I.

Sv. Hygin, pápež
18:00 Porúbka F + Mária Digoňová
Štvrtok

12.I.

Sv. Aelréd, opát; sv. Ernest
6:30 Harhaj F + Alžbeta a Ondrej
Piatok

13.I.

Sv. Hilár, biskup a učiteľ Cirkvi
18:00

18:00

Nemcovce

Hankovce

D

F

+ z rod. Bolišingovej a Genčúrovej

+ Anna Hviščová

Sobota

14.I.

Sv. Félix z Noly, kňaz

18:00 Porúbka F + Ján Chlebovský
Nedeľa

15.I.

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:30

9:00

10:30

Nemcovce

Harhaj

Kochanovce

D

F

F

Za zdr. a B. pož. r. Strončekovej a Homičkovej

+ Helena Jurčová

Za farnosť- Odpustová slávnosť

Rodičia– prvoprijímajúcich deti, stretneme sa 14.1. v sobotu v Porúbke po sv. omši.

Tento týždeň sú sv. omše za účasti detí.

Dnes sa končí vianočné obdobie. Betlehem, ak je v zadnej časti kostola, a stromčeky môžu ostať do 2.2.. Popolcová streda- 1.3., V.Noc-16.4., Nanebovstúpenie Pána- 25.5., Zoslanie DS- 4.6., 1.adv.- 3.12..

 Milodary: 

F– farár

D-dekan

 

„Tak ako Mudrci, aj my kráčajme pozorne, neúnavne a odvážne, aby sme našli neviditeľného Boha, ktorý sa narodil pre nás.“

pápež František

word

PORIADOK BOHOSLUŽIEB NA STIAHNUTIE VO FORMÁTE DOC