Category Archives: Aktuality

Bežecká liga šarišanov

Bežecká liga šarišanov

V obci Hankovce sa 28.10.2017 uskutočnilo ďalšie kolo Bežeckej ligy Šarišanov (BLŠ). Na štart 5 km trate sa postavilo 17 pretekárov. Trať pretekov vytýčil starosta obce. Prvú časť pretekov absolvovali bežci po obci, v ďalšej časti pokračovali po novovybudovanej cestnej komunikácii s cieľom na futbalovom ihrisku v Hankovciach. Po dobehnutí starosta privítal všetkých bežcov v zariadení štadióna, kde bolo podané občerstvenie v podobe výbornej domácej

Read More

Výberové konanie na funkciu riaditeľa(ky) MŠ

Obec Hankovce  v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v    znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE  na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Materskej školy Hankovce, Hankovce č. 1, 086 46 Hankovce Kvalifikačné

Read More

Posedenie s dôchodcami

Posedenie s dôchodcami

V nedeľu 15.10.2017 sa už tradične v Hankovciach pri príležitosti úcty k starším uskutočnila akcia v kultúrnom dome: na znak úcty k našim seniorom. Cele popoludnie sa nieslo v príjemnom duchu a bohatým kultúrnym programom. Do programu prispeli deti z Materskej školy, žiaci Základnej školy, FS Lazanka, spevácky zbor Jednoty dôchodcov a do tanca hrala živá hudba „Paliho Katanika“

Read More

Hasičská súťaž o pohár starostu

Hasičská súťaž o pohár starostu

Dňa 23.07.2017 sa uskutočnil XVII. ročník hasičskej súťaže o pohár starostu obce Hankovce a VII. ročník „Memoriál Tomáša Dvorského“. Súťažilo spolu 18 mužských družstiev a 4 ženské družstva. Víťazstvo v kategórii muži získalo družstvo DHZ Becherov, na 2 mieste DHZ Sveržov B a na 3 mieste DHZ Hankovce. V kategórii ženy zvíťazilo družstvo DHZ Staré, 2 miesto DHZ Raslavice a 3 miesto DHZ

Read More

Ochutnávka jedál

Ochutnávka jedál

Dňa 16.08.2017 Jednota dôchodcov v Hankovciach v spolupráci s obecným úradom zorganizovala akciu pod názvom „Ochutnávka tradičných ľudových jedál“ v sále kultúrneho domu. Ochutnávky sa zúčastnili dôchodcovia z okolitých obci, ktorí sa prezentovali svojimi jedlami a to Lukavica, Rešov, Vyšná Voľa, Nižná Voľa, Olšavce, Kochanovce, Harhaj, Marhaň, Kurima, Lopúchov, starostovia obcí a ďalší  pozvaní hostia. Ženy s miestneho spolku Jednoty dôchodcov si dali naozaj záležať na

Read More

Stretnutie rodákov a V. ročník folklórnych slávnosti v Hankovciach

Stretnutie rodákov a V. ročník folklórnych slávnosti v Hankovciach

Dňa 11. 06. 2017 sa uskutočnilo stretnutie rodákov pri príležitosti osláv  640. výročia prvej písomnej zmienky o obci a V. ročník folklórnych slávnosti.  Stretnutia sa okrem rodákov zúčastnili aj pozvaní hostia:  wojt  gminy Miejsce Piastowe,  Mgr.  Marek Klara, hostia z družobnej obce Wrocanka,  poslanec  VÚC Prešov,  MUDr. Andrej Havrila,  vedúci oddelenia kultúry na Mestskom úrade  Bardejove  Ing. Martin Choma  PhD. , riaditeľka

Read More

Školský výlet – Červený kláštor, Pieniny

Školský výlet – Červený kláštor, Pieniny

Žiaci ZŠ Hankovce sa spolu so svojimi rodičmi a učiteľkami zúčastnili 29.5. 2017 školského výletu v Pieninách, kde zažili dobrý adrenalín pri splave Dunajca na pltiach a spoznali kus histórie pri prehliadke múzea v Červenom Kláštore. Počasie nám prialo a zážitky z nových krás našej prírody boli veľké. Za odmenu cestou domov sme sa zastavili na sladké občerstvenie v

Read More