Category Archives: Aktuality

Informácie o spracovaní osobných údajov pre voličov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE VOLIČOVPREVÁDZKOVATEĽOBEC  HANKOVCEZODPOVEDNÁ OSOBA – KONTAKT054 7393234, obechankovce@gmail.comÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIAPRÍPRAVA A ZABEZPEČENIE PRIEBEHU VOLIEBZÁKON Č.180/2014 Z.z. O PODMIENKACH VÝKONU VOLEBNÉHO PRÁVA A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOVOPRÁVNENÉ ZÁUJMY PREVÁDZKOVATEĽANIE SÚPRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV OKRESNÝ ÚRAD, MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ŠTÁTNA KOMISIA PRE VOĽBY A KONTROLU FINANCOVANIA POLITICKÝCH STRÁN, VOLEBNÉ ORGÁNY PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINYNEBUDE REALIZOVANÝDOBA…

Posedenie s dôchodcami 2018

Posedenie s dôchodcami 2018

V nedeľu 21.10. 2018 sa v Hankovciach pri príležitosti úcty k starším konala akcia v kultúrnom dome pod názvom: „ Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky“. Cele popoludnie sa nieslo v príjemnom duchu a bohatým kultúrnym programom. Do programu prispeli deti z Materskej školy, žiaci Základnej školy, FS Lazanka, spevácky zbor Jednoty dôchodcov a do tanca hrala živá hudba…

Dôležité informácie – Voľby do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie o počte obyvateľov obce pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018   podľa § 171 a § 176 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obec zverejňuje počet obyvateľov obce Hankovce:  426 Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu…

Informácie pre voliča – Voľby do orgánov samosprávy obcí

Voľby do orgánov samosprávy obcí  09.08.2018 Voľby do orgánov samosprávy obcí Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18…