admin/ 10 októbra, 2022/ Uncategorized

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že vývoz triedeného odpadu – skla sa 6.12. 2022 ruší.

Nový termín vývozu skla je 18. 10. 2022.

Share this Post