admin/ 1 júna, 2017/ Aktuality

Obec Hankovce zastúpená starostom obce a poslancami obecného zastupiteľstva, Vás srdečne pozývajú  na STRETNUTIE RODÁKOV A V. ROĆNIK FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTI V HANKOVCIACH, pri príležitosti osláv 640. výročia prvej písomnej zmienke o obci.

Stretnutie sa uskutoční dňa 11. 06. 2017 so začiatkom o 10.30 hod. v miestnom parku.

V prípade, že pozvanie prijmete a stretnutia sa rozhodnete zúčastniť podporite kultúrny život v našej malej obci. 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Ján Grega-Jakub, starosta obce

PROGRAM:

  1. Slávnostná ekumenická bohoslužba

  2. Príhovory

  3. Slávnostný obed

  4. Voľný program

 5. Folklórne slávnosti

účinkujú:

MUZIKA MILANA RENDOŚA

FSk LAZANKA Z HANKOVIEC

DETI ZO ZŚ HANKOVCE

SENIORI Z HANKOVIEC

FS WROCANANKA Z POĹSKEJ WROCANKY

FSk DUBINĆAN

FSk MIPOŚAN A MIPOŚANKA

FSk BARTOŚOVSKÉ DZIVĆATA I PAROBCI

ĹUDOVÝ ROZPRÁVAĆ JOŹKO BRYNDZA

MODERÁTOR: MICHAL ILKANIN

  1. Ľudová veselica

Share this Post