admin/ 10 júla, 2017/ Aktuality

Dňa 11. 06. 2017 sa uskutočnilo stretnutie rodákov pri príležitosti osláv  640. výročia prvej písomnej zmienky o obci a V. ročník folklórnych slávnosti.  Stretnutia sa okrem rodákov zúčastnili aj pozvaní hostia:  wojt  gminy Miejsce Piastowe,  Mgr.  Marek Klara, hostia z družobnej obce Wrocanka,  poslanec  VÚC Prešov,  MUDr. Andrej Havrila,  vedúci oddelenia kultúry na Mestskom úrade  Bardejove  Ing. Martin Choma  PhD. , riaditeľka MS v Bardejove,  Bc. Gabriela Kaščáková, riaditeľ HOS v Bardejove  Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD.,  predsedníčka okresného výboru  Jednoty dôchodcov  v Bardejove  Mgr. Anna Petričová  a pozvané starostky a starostovia okolitých obcí.

Stretnutie rodákov a V. ročník folklórnych slávnosti začalo o 10.30 hod.  v miestnom parku slávnostnou ekumenickou bohoslužbou, v ktorej slúžili emeritný dekan rímsko-katolíckej cirkvi Mgr. Ján Švec-Billý, senior šarišsko-zemplínského seniorátu evanjelickej cirkvi augsburského vyznania  Mgr. Martin  Chalupka, domáci farár rímsko-katolíckej cirkvi Mgr. Jozef Spišák ,  príhovorom starostu obce Jánom Gregom-Jakubom a rodáčky  prof. PhDr. Anny Žilovej PhD.  

Po slávnostnom obede rodákov sa  začal o 14.00 hod V. ročník folklórnych slávnosti.  V programe ktorý moderoval Michal Iľkanin účinkovali: muzika Milana Rendoša, FS Lazanka z Hankoviec, deti zo ZŠ Hankovce, seniori z Hankoviec,  FS Wrocaňanka z Poľska, FS Dubinčan, FS Milpošan a Milpošanka, DFS Raslavičanik a ľudový rozprávač Jožko Bryndza.

Celé toto podujatie sprevádzala  vynikajúca atmosféra k čomu prispelo aj slnečné počasie a stoly prekypujúce rôznymi jedlami.  

Srdečne  poďakovanie patrí každej spoločenskej organizácií  pôsobiacej v obci : FS Lazanka, Poľovníckemu združenie Lazy Hankovce, MSČK, Jednote dôchodcov, DHZ,  občanom obce a každému kto akýmkoľvek spôsobom prispel a každodenne prispieva, aby sme v Hankovciach žili ako jedna veľká rodina.  

 

FOTOGRAFIE …kliknite pre zobrazenie

Share this Post