Folklórne slávnosti obce 2022

Každoročne druhu júnovú nedeľu Obec Hankovce organizuje folklórne slávnosti. V minulých dvoch rokoch z dôvodu pandémie nebolo možne ich organizovať. V nedeľu 12.6.2022 v kultúrnom dome sa uskutočnil 8.ročník folklórnych slávnosti pri príležitosti 10.výročia vzniku miestnej FSk Lazanka.  Foto z akcie

Zápis detí to MŠ na školský rok 2022-2023

Zápis detí to MŠ na školský rok 2022-2023

Riaditeľka Materskej školy v zmysle § 59 a 59a Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022-2023 Pre stiahnutie žiadosti ako aj kompletné informácie kliknite nižšie na link: Žiadosť o zápis detí Kompletné informácie pre rodičov.