admin/ 8 októbra, 2023/ Uncategorized

Nenávratný finančný príspevok vo výške EUR 7.800,– z projektu:

Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine v obci Hankovce.

Share this Post