Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


predseda komisie:  Monika Vargovčíková KDH
člen komisie:           Dušan Kapak SMER-SD
člen komisie:           Stanislav Dančišák KDH

Komisia verejného poriadku a vybavovania sťažnosti


predseda komisie:  Dušan Gdovin SMER-SD
člen komisie:           František Kendra KDH
člen komisie:           Monika Vargovčíková KDH

Inventarizačná komisia


predseda komisie:   Dušan Kapak SMER-SD
člen komisie:            František Kendra KDH

člen komisie:            Stanislav Dančišák KDH

člen komisie:            Monika Vargovčíková KDH

člen komisie:            Marta Žacová

člen komisie:            Dušan Gdovin SMER-SD