FAKTÚRY ZA ROK 2024

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – JANUÁR – MÁJ 2024

FAKTÚRY ZA ROK 2023

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – JANUÁR – FEBRUÁR 2023

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – MAREC – DECEMBER 2023

FAKTÚRY ZA ROK 2022

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR  – JANUÁR 2022

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR  – FEBRUÁR 2022

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR  – MAREC 2022

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR  – APRÍL 2022

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – MÁJ 2022

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – JÚN 2022

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – JÚN – OKTÓBER 2022

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – NOVEMBER – DECEMBER 2022

FAKTÚRY ZA ROK 2021

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – JANUÁR 2021

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – FEBRUÁR 2021

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – MAREC 2021

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – APRIL 2021

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – MÁJ 2021

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – JÚN 2021

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – JÚL 2021

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – AUGUTS 2021

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – SEPTEMBER 2021

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – OKTÓBER 2021

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – NOVEMBER 2021

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – DECEMBER 2021

FAKTÚRY ZA ROK 2020

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – JANUÁR 2020 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – FEBRUÁR 2020 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – MAREC 2020 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – APRIL 2020 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – MAJ  2020 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – JUN 2020 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – JUL 2020 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – AUGUST 2020 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – SEPTEMBER 2020 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – OKTOBER 2020 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – NOVEMBER 2020 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – DECEMBER 2020 …kliknite pre zobrazenie

FAKTÚRY ZA ROK 2019

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – JANUÁR 2019 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – FEBRUÁR 2019 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – MAREC 2019 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – APRIL 2019 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – MÁJ 2019 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – JÚN 2019 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – JÚL 2019 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – AUGUST 2019 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – SEPTEMBER 2019 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – OKTÓBER 2019 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – NOVEMBER 2019 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – DECEMBER 2019 …kliknite pre zobrazenie

FAKTÚRY ZA ROK 2018

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – JANUÁR 2018 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – FEBRUÁR 2018 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – MAREC 2018 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – APRÍL 2018 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – MÁJ 2018 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – JÚN 2018 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – JÚL 2018 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – AUGUST 2018 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR –  SEPTEMBER 2018 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – OKTÓBER 2018 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – NOVEMBER 2018 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – DECEMBER 2018 …kliknite pre zobrazenie

 FAKTÚRY ZA ROK 2017

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – JANUÁR 2017…kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – FEBRUÁR 2017…kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – MAREC 2017…kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – APRÍL 2017 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – MÁJ 2017 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – JÚN 2017 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – JÚL 2017 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – AUGUST 2017…kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR –  SEPTEMBER 2017…kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR –  OKTÓBER 2017…kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR –  NOVEMBER 2017…kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR –  DECEMBER 2017…kliknite pre zobrazenie

FAKTÚRY ZA ROK 2016

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – JANUÁR 2016 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – FEBRUÁR 2016 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – MAREC 2016 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – APRĹ 2016 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – MÁJ 2016 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – JÚN 2016 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – JÚL 2016 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – AUGUST 2016 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – SEPTEMBER 2016 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – OKTÓBER 2016 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – NOVEMBER 2016 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – DECEMBER 2016 …kliknite pre zobrazenie


FAKTÚRY ZA ROK 2015


ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – JANUÁR 2015 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – FEBRUÁR 2015 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – MAREC 2015 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – APRÍL 2015 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – MÁJ 2015 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – JÚN 2015 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – JÚL 2015 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – AUGUST 2015 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRITJATÝCH FAKTÚR – SEPTEMBER 2015 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRITJATÝCH FAKTÚR – OKTÓBER 2015 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRITJATÝCH FAKTÚR – NOVEMBER 2015 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRITJATÝCH FAKTÚR – DECEMBER 2015 …kliknite pre zobrazenie

FAKTÚRY ZA ROK 2014


ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – JANUÁR 2014 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – FEBRUÁR 2014 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAMPRIJATÝCH FAKTÚR – MAREC 2014 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – APRÍL 2014 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – MÁJ 2014 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – JÚN 2014 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – JÚL 2014 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – AUGUST 2014 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – SEPTEMBER 2014 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – OKTÓBER 2014 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – NOVEMBER 2014 …kliknite pre zobrazenie

ZOZNAM PRIJATÝCH FAKTÚR – DECEMBER 2014 …kliknite pre zobrazenie