Druha  májová nedeľa je deň, kedy si pripomíname dôležitosť žien, matiek. Matka je človek, ktorý nás nosil pod srdcom, človek, ktorý nám dal nezištnú lásku a starostlivosť od malého nemluvňaťa až po celý jej život. Každý vie, čo matka preňho znamená.

Preto aj Obec Hankovce dňa 12.05.2024 zorganizovala v kultúrnom dome akciu pri príležitosti Dňa matiek, kde programom poslúžili deti z MŠ a ZŠ Hankovce  a FS Lazanka. Každá mama a stará mama bola obdarovaná pekným živým kvetom.