Rímsko – katolícka farnosť v Hankovciach

Facebookova stránka    https://www.facebook.com/profile.php?id=61550971055404

Kontaktné informácie:


Rímsko – katolícky farský úrad Hankovce 
Hankovce 44
086 46 Hankovce, okres Bardejov
tel./fax: 054/7393128
e-mail: hankovce@abuke.sk
Bankové spojenie: 20252547/6500
Duchovný správca farnosti:

Od 1.7.2023 je farárom farnosti PaedDr. ThLic. Ján Dulin, narodený 15.07.1976 v Prešove, vysvätený za kňaza 16.06.2001 v Košiciach. Posledné pôsobenie bolo vo farnosti Narodenia sv. Jána Krstiteľa v Trhovišti.

Kostol: sv. Martina z Tours (r. 1836)
Počet farníkov v obci: 154
Počet farníkov vo farnosti celkom:  848
Dekanát: Stropkov
Okres: Bardejov
Miestna kaplánka: r. 1788
Farnosť založená: r. 1810

Filiálne obce:


Harhaj (228 rím. kat.) – kostol sv. Jána Nepomuckého (16.5.1992)
Nemcovce (192 rím. kat.) – kostol Sedembolestnej Panny Márie (1976)
Porúbka (102 rím. kat.) – ekumenický kostol (22.10.2006)
Kochanovce (104 rím. kat.)
Olšavce (65 rím. kat.)

HISTÓRIA FARNOSTI

Do 18. st. patrila pod farnosť Korivnica. V r. 1788 jágersky biskup Karol Esterházy zriadil kaplánku v Hankovciach, kde pre potreby kňazov prenajal roľnícky dom. Na kaplánke pôsobili najprv františkáni z Bardejova, potom kňazi z Koprivnici, Kurimy, alebo Hažlina.

V r.1859 košický biskup Ignác Fábry zriadil farnosť Hankovce. Z farnosti Koprivnica pričlenil filiálky Harhaj, Oľšavce a Kochanovce a z farnosti Kurima filiálky Nemcovce a Porúbka. Prvým farárom bol františkán Pius Schichta, a košickým kňazom Karol Antal z Ťahanoviec.

Kostoly

Hankovce – bol tu prvý kostol čisto z dreva z r. 1698 zasvätený sv. Mikulášovi. Po čase začal upadať. Po roku  1800 už ho veriaci nemohli používať. Preto postavili nový, ktorý bol dokončený v r. 1836, ale posvätený v r. 1835. Je zasvätený sv. Martinovi, jeho socha bola vymenená v r. 1948 za obraz. Kostol je v barok klasicistickom štýle, 1 ľod. Na boku je obraz P. Márie z r. 1879, ktorý sa tam nachádza doteraz. Sporadické opravy sa konali v r. 1878, 1891, 1965, 2005 –plynofikácia a omaľovanie kostola, 2007 – nové okná s vitrážami  a dvere.

Harhaj – bol tu najprv drevený kostolík zasvätený sv. Kataríne Alexandrijskej z r. 1682. V r. 1891 zanikol. V r. 1992 bol postavený nový, ktorý bol konsekrovaný 16.5.1992 otcom arcibiskupom Alojzom Tkáčom a zasvätený sv. Jánovi Nepomúckemu.

Nemcovce- je tu kostol zasvätený Sedembolestnej P. Márie, dostavaný v r. 1976. Zo stavbou veriaci začali v r. 1968. Najnovšia oprava bola vykonaná v r. 2006 – omaľovanie kostola zvnútra a uloženie dlažby do svätyne.
Porúbka – tam sa nachádza Dom nádeje, ktorý požívame aj na bohoslužobné účely, teda slúžia sa tam sv. omše.

Rodáci:

Rehoľníci- sr. Goretta, sr. Blažeja, sr. Brigita

Kňazi
Andrej Konc*20.7.1922 Nemcovce, ord 20.5.19621962 mimo pastorácie, 1968 katechéta Bratislava Nové mesto, 1969 katechéta Lieskovec, 1970 kaplán Humenné, 1971 Sečovce, 1972 adm. Zemplínsky Branč, 1990 Kechnec

Ján Švec Bilý, *25.11.1943 Hankovce, ord. 5.6.19661966 kaplán Snina, 1972 adm. Sobrance, 1986 Michalovce, dekan, 1990 farár Hanušovce nad Topľou, 2003 Stropkov, dekan, 2005 sudca Metropolitného tribunálu.

Ján Švec Babov*6.2.1961 Bardejov, ord. 16.6.19851985 kaplán Humenné, 1985 základná vojenská služba, 1987 kaplán Trebišov, 1988 Bardejov, 1989 farár Jenkovce, 1993 Zborov, 2003 Sobrance, vicedekan,  2020 dekan – farár Stropkov. 

Stanislav Stronček, *13.2.1965 Bardejov, ord. 17.6.20002000 kaplán Zborov, 2004 Košice – sv. Alžbety, 1.8.2004 Prešov – Sekčov, 2005 adm Kostoľany nad Hornádom, 2020 dekan – farár Ruskov.

Jozef Hvišč, *22.3.1970 Bardejov, ord. 18.6.1994 1994 kaplán Dlhé nad Cirochou, 1996 Livingstone, Zambia, 2001 štúdia Rím, 2003 kaplán Košice – Dóm, 2003 odborný asistent na Teologickej fakulte KU, 2004 Kechnec –Seňa, 2008 výp. duchovný Stropkov, 2009 duchovný správca nemocnice Humenné, adm. Vechec, 2021 adm. Chminianska Nová Ves.

Na zasadnutí Kapituly 30. novembra 1963 sa rozhodlo, že Andrej Dranga, ktorého štátna správa uvoľnila z výroby bol disponovaní do Hankoviec.

Andrej Konc, CSsR, sa narodil 20.júla 1922 v Nemcovciach vo farnosti Hankovce. Po skúškach na Štátnej meštianskej škole sa stal výpomocným učiteľom vv Potokoch pri Stropkove a dochádzal do kláštora redemptoristov. V septembri 1942 prišiel do juvenátu v Podolínci a postupne sa pripravoval na kňazstvo. V apríli bol sústredený v Obořišťa v Česku na Králiky. Vystriedal viacero stredísk, až ho 29.10.1956 prepustili z Moravca na slobodu. Pracoval na rozličných pracoviskách, až bol 10.8.1961 zatknutý a v decembri 1961 so skupinou redemptoristov odsúdený na 2 roky. Väznený bol vo Valdiciach, kde mu biskup väzeň Ján Chryzostom Korec, SJ, udelil sviatosť kňazstva. Na amnestiu v máji 1962 bol prepustený na slobodu a pracoval na rozličných pracoviskách. Od 1.11.1969 nastúpil do Lieskovca pomáhať Petrovi Konkoľovi, CSsR, ktorý mal na starosti 6 kostolov. Rok bol kaplánom v Humennom, potom v Sečovciach a v lete 1972 bol menovaný za správcu do Zemplínskeho Branča. Postavil tam novú faru, lebo v starej sa nedalo bývať. Potom bol správcom v Kechneci a Seni. Odtiaľ odišiel za duchovného správcu do rozličných komunít rehoľníčok. V roku 2003 bol u uršulínok v Suchej nad Parnou pri Trnave.     (M. Čižmár: Rehoľný život na území košického arcibiskupstva, Prešov 2004, str. 238-239) 

Henrich Ľudovít Náhlik, OFM, pedagóg, orientalista, biblista, narodil sa v Považskej Bystrici dňa 14.7.1836. V Nižnej Šebastovej pôsobil v r. 1878-1888 ako správca farnosti a bol gvardianom kláštora. V Hankovciach, okr. Bardejov pôsobil ako administrátor v r. 1889-1897. Napísal dve modlitebné knihy Božské Srdce Pána a nepoškvrnené Srdce Panny Márie. Kniha vyšla trikrát v Prešove v r. 1889,1890,1918. Cesta k nebeskému Jeruzalemu, ktorú ukazuje regula III. Rádu sv. Otca Františka. Roku 1889 začal písať do Knihy tretieho rádu sv. Františka v Šebeši. V nej sú zachytené dejiny, príjmy a výdavky. Zomrel dňa 10.2.1897 v Hankovciach.  (M. Čižmár: Rehoľný život na území košického arcibiskupstva, Prešov 2004, str. 133) 

V r. 1691 začal jágerský kanonik a archidiakon Peter Miklóši s vizitáciami. V tej dobe patrili Porúbka a Nemcovce (bez kostolov) pod farskú obec Kučína Hankovce s dreveným kostolíkom sv. Mikuláša) spravoval na spôsob farára plebán z Kurimy. Oľšavce mali v tom čase drevený kostol sv. Martina a boli filiálnou obcou Koprivnice, kde učinkoval luteránsky predikant Ján Luzc.    (P.Sedlák: Kresťanstvo na zemí Košického arcibiskupstva od počiatkov do r. 1804, Prešov 2004, str. 178) 

Podľa teórie Jozefa Kútnika v 10. st. vychádzali benediktíny zo zoborského kláštora nad Nitrou a založili samostatné opátstva. Na území arcidiecézy máme množstvo historických záznamov o miestach erémov, ktoré zanikli, resp. vyvinuli sa v kláštory, ale aj toponymá. U nás zaniknutá obec Remeta spomínaná v r. 1337 pri Harhaji, Remeta v katastri Kochanoviec. (P.Sedlák: Kresťanstvo na zemí Košického arcibiskupstva od počiatkov do r. 1804, Prešov 2004, str. 25

ZOZNAM FARÁROV A SPRÁVCOV FARNOSTI

Habala Kelemen, OFM, 1788-1789

Matzkovics Anton, OFM, 1789-1800

Schulek Juraj, 1800-1802
*12.1.1773 Veličná(Orava), ord. 1797, + 1831? Pôvodom evanjelik, štúdia – artikulárna škola Istebné, teológia Prešov, 1794 prestúpil na katolícku vieru v Jágri, 1797 dvorný kaplán baróna Jozefa Tomáša Szirmaya – Torysa, 1798 kaplán Zborov, Hankovce, 1800-1831 farár Kurima

Molnár Prokop, 1802-1805
*14.7.1758 Nitra, ord. 1783 RožňavaŠtúdia: Nitra, vstúpil OFM 1775 Jazberím, 1783 v konvente Košice, 1788 kaplán  Kurima, 1800 miestna kapelánia Hankovce, 1800-1810 Ptíčie.

Prauner Ján, 1805-1807
+ 1813 Záborské
1784-1799 adm. Križovany, 1799-1804 miestna kapelánia Košice-Poľov, potom v Dome sv. Jozefa, 1805 Hankovce, 1807-1809 farár Göncruszka, 1810-1813 Záborskévacat (uprázdnená)

Paulovics Andrej, 1836-1844
*26.11.1799 Rožkovany, ord. 1830 Košice- Š.csech, +19.3.1863Štúdia – Košice, 1830 kaplán Svinia, 1831 Ražňany, 1832-1833 adm. Raslavice, 1833-1836 adm. Koprivnica, 1836-1844 adm. Hankovce, prísediaci súdnej tabule Šarišskej stolice, 1845 adm. Lemešany – Budimír, 1848-1863 adm-farár Hertník

Priscsák Jozef, 1844-1857
*28.7.1816 Kojatice, ord. 3.8.1841, +9.4.1860, 1844kaplán Vranov nad Topľou, 1844-1858 adm.-farár Koprivnica a excurendo Hankovce, infirmár dištriktu, 1858-1860 adm. Košice-Poľov

HernatovskýLambert, OFM 1857
Schichta Pius, OFM, 1859-1868
1855 kaplán Nižny Hrušov, 1856-1859 adm Kapušany pri Prešove, 1859-1868 Hankovce

Antal Karol, 1868-1870
*31.8.1833 Nižné Slovinky, ord. 31.12.1855, +2.4.1920
1851 profesor matematiky na košickom gymnáziu, 1855 biskupský aktuár, 1857 katechéta Bardejov, 1859 kaplán Košice, 1867 farár Hankovce, 1870 farár Košice-Ťahanovce, 1880 cisársky vizitátor základných škôl pre Šarišskú župu, 1882 vicedekan, 1897 dekan, 1903 čestný kanonik, 1917 na dôchodku.

Tamaskovics Ján, 1870-1873
*21.5.1835 Sabinov, ord. 1857, +20.1.1879
1857 kapláán Trhovište, Trebišov, Prešov-Solivar, 1870 adm. Hankovce, 1873-1879 Kendice

Krupiczer Alojz, 1873-1884
*17.11.1829 Rožňava, ord. 15.7.1853, +10.11.1900
1853 kaplán Ražňany, Široké, Drienov, Hanušovce, Vranov nad Topľou, Snina, Humenné, 1856 adm. Brezov, 1866 kaplán Snina, Bardejov, 1868 adm. Vyšná Voľa, 1873 Hankovce, 1882 farár, 1884 adm Göncruszka, 1887 farár, infirmár dištriktu

Szokolyi Ján, 1884-1889
*7.2.1837 Sárospatak, ord. 14.7.1861, +31.8.1898
1861 kaplán Gönc, Tarcal, Hernádkércs, Szerencs, tokaj, 1871 Veľké Trakany, 1872 dočasný adm. Veľký Kamenec, 1876 kaplán Füzerrádvány, Ražňany, 1879 doč. adm. Kecerovce, 1880 Hanušovce, 1881 kaplán Budkovce, Kurima, Ruskov, 1884-1889 adm. Hankovce, 1891 v diecéznom dome, 1892-1893 dočasný adm Kamenica nad Torysou, kaplán Kecerovce, Lipany

Náhlik Henrich, OFM, 1889-1897
*14.7.1836 Považská Bystrica, 1853 vstúpil do frant. Rehole, 1856 zložil rehoľné sľuby, ord. 24.8.1859, +10.2.1897 Hankovce Kaplán a učiteľ ľudovej školy, 1864-1870 profesor gymnázia v 6iline, 1870-1874 v Kláštore pod Znievom – profesor jazykov: slovenského, latinského, nemeckého, maďarského, zemepisu a náboženstva, pôsobil v Kremnici 1876-1878 ako lektorr orientálnych jazykov, biblických vied a duchovný správca bohoslovcov v kláštore františkánov, 1878-1888 adm. Nižná Šebastová a gvardián konventu, 1888 v konvente Nižná Šebastová, 1889-1897 adm. Hankovce
Napísal dve modlitebné knihy: božské Srdce Pána a nepoškvrnené srdce Panny Márie, Prešov 1889,1890,1918. Cesta k nebeskému Jeruzalemu, ktorú ukazuje regula III. Rádu sv. Otca Františka

Vasko Cyprián, OFM, 1897
1897 Hankovce

Leiteregh Karol, 1897-1902
*17.3.1868 Užhorod, ord. 21.8.1890, +10.5.1933
1890 kaplán Girincs, Abaújszántó, 1892 Sátoraljaújhely, Kurima, 1897-1902 adm. Hankovce, 1902 adm.-farár Kračúnovce, 1909 vojenský kurát, 1915 člen konzistória, vojenský dekan – Miškolc

Kolbay Gabriel, 1902-1904
*10.3.1850 Prešov, ord. 3.8.1873, +5.11.1915
Študoval v centrálnom seminári v Pešti, 1873 kaplán Tállya, Veľké Trakany, Bardejov, 1877 vojenský kaplán, 1883 adm. Hercegkút, notár dištriktu, 1893 farár, 1896 adm. Tolcsva, 1902-1904 Hankovce, 1905 člen konzistória

Záhora Ján, 1904-19.10.1929
*7.11.1855 Jablonka (Orava), ord. 27.11.1879, +19.10.1929
1900 inkardinovaný do Košickej diecézy, kaplán Ražňany, 1901 dočasný adm. Malčice, kaplán Trhovište, Kurima, 1902 dočasný adm. Červenica, kaplán Veľký Šariš, Kurima, 1904 dočasný adm, 1905 adm Hankovce

Horváth František, 1935-1936
*29.7.1908 Volosinka (Ukrajina), ord. 27.6.1931 Košice, +11.12.1990 Paňovce
1931 kaplán Zborov, 1932 Prešov-Solivar, Košice-Poľov, 1933 Bardejov, 1935 farár Hankovce, 1936 Streda nad Bodrogom, 1940 kaplán Košice-Dóm, 1945 farár Veľký Kamenec, 1957 Cejkov, 1960 Rad, 1964 Janík, 1972 na dôchodku Košice.

Olexa Zoltán, 1937-1945
*26.3.1906 Trstené pri Hornáde, ord. 21.6.1934, +23.9.1948 Košice-Barca
1934 kaplán Terňa, 1935 Trhovište, 1936 Snina, 1937 dočasný adm. Hankovce, 1938 adm. excurrendo Vyšná Voľa, 1945 adm. Košice-Barca

Soľar Juraj, 1945-1952
*22.4.1915 Ražňany, ord. 15.6.1941, +11.10.1982 Ražňany1941 kaplán Budkovce, 1943 adm. Turany nad Ondavou, 1945 Hankovce, 1952 vo väzení, potom mimo pastorácie vo výrobe, 1957 adm Brestov, 1982 na dôchodku.

Šárocky František, 1953
*1.12.1924 Petrovany, ord. 19.6.1949, +13.8.1988 Prešov, poch. Petrovany
1949 kaplán Široké, 1951 Senné, 1952 Vranov nad Topľou, 1953 zadržaný, 1953 adm. Slivník, Hankovce, základná vojenská služba, 1955 kaplán Sabinov, 1956 adm. Richvald, 1961 Pušovce, 1967 Turany nad Ondavou, 1969 Plaveč, 1971 Záhradné

Fabián František, 10.6.1954-21.4.1958
*31.10.1919 Plavnica, ord. 11.6.1944 Prešov, +2.6.1978
Štúdia-gymnázium Košice, prešov, teológia Bratislava, 24.6.1944 kaplán Drienov, 13.9.1945 Humenné, 10.6.1954 adm. Hankovce, od 25.8.1954 aj excurrendo Kurima, 21.4.1958 Prešov-Solivar, promótor spravodlivosti a obhájca manželského zväzku, 15.3.1972 adm Hertník.

Kravjanský Alojz, 1958-9.11.1962
*15.3.1900 Český Tešín, ord. 27.6.1931, +9.11.1962 Hankovce
1931 kaplán Snina, 1932 Svinia, Staré, Bardejov, 1933 adm. Kobyly, 1937 doč. adm. Boľ, Košice-Košická Nová Ves, Paňovce, 1945 Perín, 1948 Kamenica nad Torysou, 1955 Dubovica, 1958 Hankovce

Dranga Andrej, 1963-26.10.1993
*23.3.1919 Bretejovce, ord. 31.3.1945 Bratislava, +26.10.1993 Bretejovce
1945 kaplán Ludanice, 1945 Veľký Šariš, 1948 Prešov, už ako prešovský kaplán mal v roku 1950 osobitný spis na Slovenskom úrade pre veci cirkevné pod č. 3288/45, v roku 1955 patril medzi najreaknejších kňazov, 15.3.1955 Turany nad Ondavou, príliš aktivizoval náboženský život, bol proti konsolidácii pravoslávia. Uväznený bol v r. 1955 a do pastorácie sa vrátil až v r. 1963, 1963 farár Hankovce

Čigáš Peter, 1993-1995 exc. (zastupoval)
*23.10.1966 Lipany, Ražňany, ord. 15.6.1991 Snina, futbalový štadión
1991 kaplán Svinia, 1992 Snina, 1993 farár Koprivnica, excurrendo Hankovce, 1997 kaplán Humenné, 1999 adm. Červenica, 2005 adm Fričovce

Revák Cyril, 1995-1998
*14.10.1952 Jakubovany, ord. 15.6.1980 Banská Bystrica
1994 kaplán Prešov, 1995 adm. Hankovce, 1998 Lipovce, 2002 Nižná Sitnica

Gostič Peter, 1998-2004
*15.1.1961 stropkov, ord. 19.6.1988 rožňava1988 kaplán Michalovce, 1989 Veľký Šariš, 1990 excurrendo Hermanovce, 1990 farár Novačany, 1992 farár Čaňa, 1998 Hankovce, 2004 Žbince, 2005 sudca Metropolitného tribunálu

Spišák Jozef, 2004-2019
*26.8.1973 Prešov, ord. 19.6.1999 Prešov-sv. Mikuláša
1999 kaplán Sabinov,2000 kaplán Jenkovce, 2003 Stropkov, 2004 adm. Hankovce.

Mager Jozef, 2019 – 2023

*01.01.1957 v Bardejove, ord. 15.06.1991 v Snine, 2012 farár Giraltovce, 2019 farár Hankovce

Informácie prevzaté z knihy: C. Hyšem: Košické presbytérium, Prešov 2006