Výtvarná súťaž meno, mesto, zviera, vec.

Výtvarná súťaž meno, mesto, zviera, vec.

Po vyhlásení súťaže SZUŠ Kesel Bardejov sa päť dievčat našej školy zapojilo do výtvarnej súťaže pod názvom Meno, mesto, zviera, vec. Svoje kresby do súťaže odovzdali: Daniela Roguľová 4. roč., Tamara Švecová 3.roč., Timea Švecová 3.roč., Viktória Kačmárová 3. roč. a Kristína Gočová 2. roč. Žiačka Viktória Kačmárová získala 1. miesto v kategórii do 11 rokov. Víťazke, ale aj ostatným dievčatám srdečne…

FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI HANKOVCE

FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI HANKOVCE

Obec Hankovce v spolupráci s HOS Bardejov, finančnou podporou VUC Prešov a Maticou Slovenska Vás srdečne pozývajú dňa 11.6.2023 o 14 tej hodine v miestnom parku na 9. ročník folklórnych slávnosti v Hankovciach.

Zápis deti do MŠ

Zápis deti do MŠ

Vážení rodičia, zápis detí do materskej školy na školský   rok 2023/2024 bude prebiehať od 02.05.2023 do 31.05.2023. Žiadosť o prijatie dieťaťa si môžete stiahnuť na stránke obce alebo vyzdvihnúť osobne v MŠ, následne ju doručiť osobne do MŠ, poštou na adresu: Materská škola Hankovce, Hankovce 1, 086 46 alebo mailom na adresu : mshankovce@gmail.com žiadosť stiahnete po kliknutí na tento odkaz

Zámer odpredaja majetku obce

Obec Hankovce so sídlom Hankovciach č. 1, 086 46 Hankovce v zastúpení starostom obce Ján Grega-Jakub v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskoršíchpredpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Hankovce č. 26/2023 zo dňa03.02.2023 zverejňuje na Úradnej tabuli obce Hankovce a internetovej stránke obce…….. pre úplne…

KARNEVAL

29. Januára 2023 v Kultúrnom dome KARNEVAL sa koná, so začiatkom o 14 :00. Plagát a viac info po kliknutí na odkaz.

Vianočné popoludnie 2022

„Vianočná nálada na domy sadá, šťastie a lásku do sŕdc nám vkladá. Nech Vás vždy sprevádza na každom kroku, cez krásne Vianoce aj v Novom roku.“ Foto z vianočného popoludnia v sále kultúrneho domu nájdete po kliknutí vo fotogalérii.