Zápis deti do MŠ

Zápis deti do MŠ

Vážení rodičia, zápis detí do materskej školy na školský   rok 2023/2024 bude prebiehať od 02.05.2023 do 31.05.2023. Žiadosť o prijatie dieťaťa si môžete stiahnuť na stránke obce alebo vyzdvihnúť osobne v MŠ, následne ju doručiť osobne do MŠ, poštou na adresu: Materská škola Hankovce, Hankovce 1, 086 46 alebo mailom na adresu : mshankovce@gmail.com žiadosť stiahnete po kliknutí na tento odkaz

Zámer odpredaja majetku obce

Obec Hankovce so sídlom Hankovciach č. 1, 086 46 Hankovce v zastúpení starostom obce Ján Grega-Jakub v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskoršíchpredpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Hankovce č. 26/2023 zo dňa03.02.2023 zverejňuje na Úradnej tabuli obce Hankovce a internetovej stránke obce…….. pre úplne…

KARNEVAL

29. Januára 2023 v Kultúrnom dome KARNEVAL sa koná, so začiatkom o 14 :00. Plagát a viac info po kliknutí na odkaz.

Vianočné popoludnie 2022

„Vianočná nálada na domy sadá, šťastie a lásku do sŕdc nám vkladá. Nech Vás vždy sprevádza na každom kroku, cez krásne Vianoce aj v Novom roku.“ Foto z vianočného popoludnia v sále kultúrneho domu nájdete po kliknutí vo fotogalérii.

Úplna uzávera štátnej cesty III/3500 v úseku Nižná Voľa – Oľšavce

Úplna uzávera štátnej cesty III/3500 v úseku Nižná Voľa – Oľšavce

K úplnej uzávere štátnej cesty III/3500 v úseku Nižná Voľa – Oľšavce v okrese Bardejov dôjde od pondelka od 8.30 hod. Dôvodom je modernizácia cesty. Platný cestovný poriadok spojov zverejnený SAD Prešov počas trvania úplnej uzávery cesty: Kochanovce, OcÚ Kochanovce, rázcestie Oľšavce Hankovce, otočište Hankovce, OcÚ Hankovce, evanjelický kostol Hankovce, rázcestie Porúbka, rázcestie 701404 Bardejov – Kožany – Giraltovce…