Informácia k poskytovaniu dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022

Obec Hankovce oznamuje rodičom detí navštevujúcich  Základnú školu a Materskú školu v Hankovciach že v školskom roku 2021/2022, sa končí plošné poskytovanie dotácií na stravu.Dňa 1.augusta 2021 nadobudnú účinnosť 2 novely zákona o dotáciáchV novom školskom roku 2021/2022 budú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu: Bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ Doplnená bude nová skupina detí, ktoré majú…

Hasičská superliga

Hasičská superliga

Dobrovoľný hasičsky zbor Hankovce v spolupráci s obcou Vás pozýva na 4. kolo Východoslovenskej hasičskej super ligy ktorá sa bude konať v nedeľu 15.8.2021 na futbalovom ihrisku so začiatkom o 12.00hodine. Super ligy sa zúčastní 35 družstiev z prešovského a košického kraja. O občerstvenie je postarané a pre najmenších je pripravené prekvapenie. informačný plagát

Uzávierka cesty III/3509

Cestovné poriadky liniek 701404,701406,701407,712455 platné od 10.5.2021 z dôvodu úplnej uzávierky cesty III/3509 v úseku mostného objektu 3509-002 za obcou Marhaň. CP linka 701404 CP linka 701406 CP linka 701407 CP linka 7012455

Zápis detí do MŠ Hankovce

Zápis detí do MŠ Hankovce

Riaditeľka Materskej školy v Hankovciach oznamuje rodičom detí vo veku 3-6 rokov, že zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 1.5.2021 do 20.5.2021. Vypísanú a podpísanú žiadosť je možné osobne vyzdvihnúť v MŠ, alebo stiahnuť zo stránky obce a podať: osobne do schránky obce Hankovce poštou na adresu MŠ Hankovce, Hankovce 1, 086 46 emailom na adresu mshankovce@gmail.com Na…

Zápis do 1.ročníka ZŠ….

Zápis do 1.ročníka ZŠ….

Vážení rodičia predškolákov,ZÁPIS detí do 1. ročníka ZŠ Hankovce pre školský rok 2021/2022  sa uskutoční od 1. do 30. apríla 2021, bez osobnej prítomnosti detí a rodičov. Z tohto dôvodu  je potrebné aby ste si stiahli a vyplnili protokol k zápisu a vyplnený poslali mailom na zshankovce@gmail.com , alebo doručili osobne do ZŠ prípadne MŠ Hankovce Po otvorení škôl a ukončení opatrení z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19, prosím, prineste do…