admin/ 23 októbra, 2023/ Uncategorized

Dňa 15.10.2023 Obec Hankovce pri príležitosti “  október mesiac úcty ku starším“ zorganizovala akciu s názvom: „Jeseň života je dar“.

Akcia sa niesla v príjemnej atmosfére s bohatým programom v ktorom účinkovali deti z Materskej školy, žiaci Základnej školy a divadlo Aurora z Prešova.

Share this Post