admin/ 14 apríla, 2020/ Uncategorized

Riaditeľka Materskej školy v Hankovciach oznamuje rodičom, že ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne: od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020.

Rodičia, ktorí majú záujem o umiestnenie dieťaťa do MŠ si môžu tlačivo žiadosti prijatia dieťaťa stiahnuť

tu (po kliknutí sa stiahne word dokumet) a vytlačiť.


Vyplnenú a podpísanú žiadosť doručia do MŠ elektronicky (scan žiadosti) na email MŠ: mshankovce@gmail.com  , alebo poštou, alebo osobne v  mesiaci máj (každý utorok od 9.00 do 11.00 hod.).
(„Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa“ sa v čase pandémie nevypĺňa, lekárske potvrdenie o zdravotnom stave sa dodatočne potvrdí po skončení pandémie, prípadne až pri nástupe dieťaťa do MŠ t.j. v septembri 2020.)

V prípade vyššieho počtu prihlásených detí, ako je možné do MŠ prijať z kapacitných dôvodov (Zákon č. 245/2008), riaditeľka MŠ rozhodne o prednostnom prijatí:

  1. Detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
  2. Detí, ktoré dovŕšili 5 rokov veku.
  3. Detí s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
    Prijímané dieťa musí byť schopné samostatne vykonávať základné hygienické návyky
    (toaleta, jedenie, pitie).

Písomné rozhodnutie o prijatí, či neprijatí dieťaťa do MŠ Hankovce bude doručené rodičom do konca júna 2020.

Mgr. Gabriela Havirová
Riaditeľka MŠ

Tlačivo – vyhlásenie o bezinfekčnosti  (.pdf dokument)

Tlačivo – splnomocnenie na prevzatie dieťaťa z MŠ (.pdf dokument)

Share this Post