admin/ 1 mája, 2022/ Uncategorized

Riaditeľka Materskej školy v zmysle § 59 a 59a Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022-2023

Pre stiahnutie žiadosti ako aj kompletné informácie kliknite nižšie na link:

Žiadosť o zápis detí

Kompletné informácie pre rodičov.

Share this Post