Category Archives: Aktuality

Detský beh zdravia – Hankovce 4. ročník

Detský beh zdravia – Hankovce 4. ročník

Detský beh zdravia Hankovce – 4. ročník „V zdravom tele, zdraví duch.“ Už tradične, po dobrých minuloročných skúsenostiach sme sa rozhodli bez váhania zorganizovať v Hankovciach 4. ročník Detského behu zdravia. Aj týmto spôsobom chceme podporovať u našich detí zdravie a radosť z pohybu. Pritom pestovať u nich pevné vôľové vlastnosti, naučiť ich súťažiť, aj prehrávať, ale vedieť si vychutnať tiež dobrý pocit

Read More

Výberové konanie

Obec Hankovce v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Hankovce, Hankovce č. 24, 086 46 Hankovce  Kvalifikačné predpoklady:

Read More

V. ROČNIK FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTI V HANKOVCIACH

V. ROČNIK FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTI V HANKOVCIACH

Obec Hankovce zastúpená starostom obce a poslancami obecného zastupiteľstva, Vás srdečne pozývajú  na STRETNUTIE RODÁKOV A V. ROĆNIK FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTI V HANKOVCIACH, pri príležitosti osláv 640. výročia prvej písomnej zmienke o obci. Stretnutie sa uskutoční dňa 11. 06. 2017 so začiatkom o 10.30 hod. v miestnom parku. V prípade, že pozvanie prijmete a stretnutia sa rozhodnete zúčastniť podporite kultúrny život v našej malej obci. 

Read More

Deň matiek

Deň matiek

Dňa 14.5.2017 sa v KSB v Hankovciach uskutočnila akcia pri príležitosti Dňa matiek. V programe účinkovali deti z MŠ, ZŠ Hankovce a FS Lazanka.  Stretnutie sa vydarilo a nieslo sa v duchu úcty ku našim mamám. FOTOGALÉRIA …kliknite pre zobrazenie

Výberové konanie

Obec Hankovce v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v    znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE  na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Materskej školy Hankovce, Hankovce č. 1, 086 46 Hankovce Kvalifikačné

Read More

Fašiangový karneval 2017

Fašiangový karneval 2017

V sobotu 19. 2. 2017 sme v obci Hankovce pripravili fašiangový karneval pre školu, škôlku, všetky deti, ich rodičov a dospelých, ktorí mali chuť prísť sa zabaviť a aj mnohých pobaviť svojimi maskami. Deti aj dospelí nenechali nič na náhodu a svojim umom a tvorivosťou sa predstavili v super maskách, ktoré boli odmenené sladkou odmenou a „naj“ masky boli

Read More

Vianočná akadémia 2016

Vianočná akadémia 2016

V predvianočnom čase 22. 12. 2016 v popoludňajších hodinách sme so žiakmi našej školy pripravili nielen pre rodičov, ale pre celú obec Hankovce aj širšiu verejnosť vianočné divadielko pod názvom „Putovanie k jasličkám so štvrtým kráľom“. Do programu prispeli aj deti z materskej školy. Hodinku „vianočnej atmosféry“ prítomní odmenili veľkým potleskom, čo bolo pre nás najväčšou odmenou. Po programe prítomní mohli ochutnať výborný

Read More

Silvester 2016

Silvester 2016

Posledný deň v roku obec Hankovce pripravila Silvester 2016 v kultúrnom dome pre všetkých občanov obce so začiatkom o 20.00 hod. Všetci, ktorí nezaváhali a prijali pozvanie, mali možnosť ochutnať rôzne zabíjačkové špeciality , varené vínko, vianočný punč a zabaviť sa pri živej hudbe Ondreja Majera. O polnoci sme sa ohňostrojom rozlúčili so starým rokom a privítali Nový rok 2017. Aj po pol noci

Read More

Mikuláš v Hankovciach

Mikuláš v Hankovciach

Sv. Mikuláš nezabudol tento krát ani na dobré a poslušné deti v obci Hankovce, keď 6. 12. 2016 o 15.30 h. za sprievodu dvoch anjelikov prišiel osobne pozdraviť a porozprávať svoj životný príbeh pre všetkých zúčastnených, najmä deti a ich rodičov. Po rozsvietení veľkého vianočného stromčeka, recitácii a  speve, za príjemnej predvianočnej atmosféry a poletujúcich snehových vločiek, náš milý Mikuláš rozdal svoje darčeky všetkým prítomným

Read More

Seniori vo Wrocanke 2016

Seniori vo Wrocanke 2016

Dňa 16.10.2016 na pozvanie poľských seniorov z družobnej obce Wrocanka sa naši seniori aj so spoločenskými organizáciami zúčastnili na posedení vo Wrocanke pri príležitosti „Dnia seniorov“. FOTOGRAFIE …kliknite pre zobrazenie