admin/ 7 januára, 2018/ Aktuality

Aj v tohto ročnom adventnom a predvianočnom čase sme si so žiakmi ZŠ Hankovce dňa 20. 12. 2017 v popoludňajších hodinách pripravili v sále KD nielen pre rodičov, ale pre celú obec Hankovce aj širšiu verejnosť vianočné hudobno-dramatické pásmo pod názvom „Jasný cieľ – Betlehem“. Príbeh o narodenom Dieťatku v betlehemských jasliach, anjeloch, pastieroch aj troch kráľoch nás všetkých vtiahol do vianočnej atmosféry a verím, že nenechal žiadne srdce prázdne. Do programu prispeli svojimi básňami, piesňami, vinšmi aj deti z materskej školy. Nielen veľký potlesk od sály plnej ľudí, ale aj zakúpenie darčeka z vianočnej burzy, bolo pre našich žiakov tou najväčšou odmenou. Ďakujeme všetkým, ktorí aj týmto gestom podporili našu školu. Po programe prítomní mohli ochutnať výborný vianočný punč. Domov sme sa rozišli so želaním pekných a požehnaných vianočných sviatkov.

FOTOGRAFIE …kliknite pre zobrazenie

Share this Post