admin/ 2 októbra, 2022/ Uncategorized

Všetky potrebné informácie k voľbám do Obecného zastupiteľstva ako aj ku komunálnym voľbám Prešovského samosprávneho kraja, nájdete po kliknutí VOĽBY 2022 v hlavnom menu hore.

Zoznam kandidátov na poslancov, starostu ako aj predsedu PSK.

O čo ide v komunálnych voľbách 2022?

V komunálnych voľbách si zvolíme starostov a primátorov obcí a miest a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev. Volič dostane dva hlasovacie lístky, jeden na voľbu starostu alebo primátora, druhý poslancov. Za poslancov zastupiteľstva budú zvolení kandidáti, ktorí získajú vo volebnom obvode v poradí najviac platných hlasov. Za starostu alebo primátora bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov.

Share this Post