admin/ 2 apríla, 2021/ Uncategorized

Riaditeľka Materskej školy v Hankovciach oznamuje rodičom detí vo veku 3-6 rokov, že zápis do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 1.5.2021 do 20.5.2021.

Vypísanú a podpísanú žiadosť je možné osobne vyzdvihnúť v MŠ, alebo stiahnuť zo stránky obce a podať:

  • osobne do schránky obce Hankovce
  • poštou na adresu MŠ Hankovce, Hankovce 1, 086 46
  • emailom na adresu mshankovce@gmail.com

Na predprimárne vzdelávanie v MŠ sa prijímajú deti v súlade s §59 školského zákona č. 245/2008 Z.z

Podmienky prijímania detí do materskej školy:

Prednostne sa prijímajú:

  • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné (ktoré ku dňu 31.8.2021 dovŕšia vek 5 rokov)
  • deti, ktoré budú pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania (ktoré ku 31.8.2021 dovŕšia vek 6 rokov)

V prípade zvýšeného záujmu o umiestnenie dieťaťa v MŠ budú prijímané deti podľa veku- zostupne.

Bližšie informácie alebo odpovede na Vaše otázky poskytneme, ak nás budete kontaktovať prostredníctvom emailu mshankovce@gmail.com

žiadosť o predprimárne vzdelávanie tu.

Share this Post