Posedenie s dôchodcami 2016

Posedenie s dôchodcami 2016

Dňa 23.10.2016 sa v kultúrnom dome v Hankovciach konala akcia pri príležitosti mesiaca úcty k starším „Zo srdca pre Vás“. Seniorov potešili svojim programom deti z materskej a základnej školy, folklórny súbor Lazanka a ženy s Jednoty dôchodcov. Svojim programom prispeli aj poľskí priatelia z družobnej obce Wrocanka ktorý nás potešili svojou návštevou. O zábavu sa postaral Ondrej Majer 

Read More

Program rozvoja vidieka

Program rozvoja vidieka

Názov projektu: Plán spoločných a verejných zariadení v obvode pozemkových úprav v katastrálnom území obce Hankovce  Tento projekt je spolufinancovaný EURÓPSKOU ÚNIOU z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí Hlavný cieľ: Cieľom projektu je podporiť hospodárenie na pozemkoch, zlepšiť obhospodarovanie poľnohospodárskej pôdy, zabezpečiť prístupy na pozemky po majetkovoprávne usporiadaných cestách, vytvoriť predpoklady pre rozvoj trhu s pôdou za účelom zlepšenia

Read More

Hasičská súťaž – Hankovce

Hasičská súťaž – Hankovce

Dňa 17.7.2016 sa v Hankovciach na futbalovom ihrisku uskutočnil XVI. ročník hasičskej súťaže o pohár starostu obce a VI. ročník „Memoriál Tomáša Dvorského“.Súťaže sa zúčastnilo 16 mužských družstiev a jedno ženské. Pozvanie prijali aj naši poľskí priatelia z družobnej obce Wrocanka a OSP Miejsce Piastowe. Víťazom v mužskej kategórii a aj ročným držiteľom putovného pohára sa stalo družstvo DHZ

Read More

Škola v prírode – Skalka pri Kremnici

Škola v prírode – Skalka pri Kremnici

Základnej škole Hankovce sa podarilo zrealizovať pre žiakov pobyt v škole v prírode v dňoch 20. 6. – 24. 6. 2016. Odlúčení trošku ďalej od domova sme spolu so žiakmi prežili krásny týždeň v naozaj nádhernej prírode. Skalka pri Kremnici sa nachádza v 10 km od mesta Kremnica a my sme trávili čas v lyžiarskom stredisku na chate LIMBA v 1188 m. nad morom. Keďže aj počasie

Read More

Detský beh zdravia 2016

Detský beh zdravia 2016

Vo sviatok všetkých detí, 1. júna 2016, sa už tradične v obci Hankovce uskutočnil 3. ročník Detského behu zdravia. Jeho usporiadateľom je Základná škola Hankovce pod vedením učiteliek a obecným úradom Hankovce. Táto bežecká súťaž je pre deti atraktívna, o čom svedčí aj veľký počet bežcov. Neboli to len žiaci miestnej ZŠ a MŠ, ale aj žiaci okolitých obcí Harhaj a Nižná Voľa. Na

Read More

Športový deň – Nižná Voľa

Športový deň – Nižná Voľa

Dňa 10. 6. 2016 nás Základná škola v Nižnej Voli pozvala na športový deň pri príležitosti otvorenia nového športového ihriska. Aj v spolupráci s p. Stachurom z detskej organizácie Fénix Bardejov sme trávili na ihrisku celé dopoludnie, kde si žiaci merali sily vo futbalovom turnaji (chlapci) a turnaji vo vybíjanej (dievčatá). Jednotlivci sa mohli vyskúšať svoje zdatnosti v hode na kôš, či

Read More

4. ročník folklórnych slávností v Hankovciach

4. ročník folklórnych slávností v Hankovciach

Ak ste v druhú júnovú nedeľu, 12. 6. 2016 zavítali do dedinky Hankovce, určite ste neoľutovali. Z miestneho parku sa ďaleko do širokého okolia rozliehala živá ľudová hudba a zneli ľudové piesne v podaní folklórnych súborov a skupín, ktoré zavítali do Hankoviec z rôznych kútov Slovenska aj blízkeho zahraničia. Celé podujatie sa konalo pod záštitou Obecného úradu, FS Lazanka, HOS Bardejov a finančným príspevkom od Matice

Read More

Fašiangový karneval ZŠ

Fašiangový karneval ZŠ

V sobotu 23. 1. 2016 sa v obci Hankovce opäť organizoval fašiangový karneval pre školu, škôlku, všetky deti, ich rodičov a dospelých, ale aj tých, ktorí mali chuť prísť sa zabaviť a aj mnohých pobaviť. Deti aj dospelí si prichystali super masky, ktoré boli odmenené sladkou odmenou a viacerí z nich si odniesli domov aj 1., 2. či 3.

Read More

Plavecký výcvik ZŠ

Plavecký výcvik ZŠ

V dňoch 28. 4. – 6. 5. 2016 absolvovalo 13 žiakov zo ZŠ Hankovce (spolu so ZŠ N. Voľa a ZŠ Harhaj) plavecký výcvik v Bardejove. Túto možnosť nám každoročne poskytuje, za veľmi výhodných (hlavne finančných) podmienok, p. Milan Stachura z detskej organizácie Fénix. Jemu a takisto aj OÚ ďakujeme za finančnú podporu a za to, že aj naši

Read More