admin/ 20 júna, 2023/ Uncategorized

Cez 100 slovenských folkloristov sa spojilo a spríjemnilo občanom aj návštevníkom našej
obce dňa 11. 6.2023 na 9 ročníku folklórnych slávnosti v Hankovciach krásne nedeľné
popoludnie, ktoré zorganizovala Obec Hankovce v spolupráci s FS Lazanka, HOS Bardejov
a významnou finančnou spoluúčasťou VÚC Prešov a Maticou slovenskou.
Celé popoludnie sa nieslo v príjemnom duchu a s bohatým kultúrnym programom, v ktorom
účinkovali: detí zo ZŠ v Hankovciach s ľudovým rozprávačom Janíkom Baňasom, FSK
OSIKOVČAN, FSK KOBYĹAN, FSK KURIMJAN, FSK KROSNA z Hankoviec pri
Humennom, FSk TARNAVČAN, FSk MAKOVICA a FSK LAZANKA.    
Pre návštevníkov folklórnych slávnosti bolo zabezpečené občerstvenie, pečené klobásy
a tradičná mačanka. Poľovnícke združenie „LAZY HANKOVCE“ pripravilo chutný
poľovnícky guľáš, ktorý  ponúkali všetkým návštevníkom folklórnych slávnosti.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu 9. ročníka folklórnych slávnosti
aj všetkým návštevníkom festivalu, ktorí prišli povzbudiť svojím potleskom účinkujúcich
a podporili kultúrny život v našej malej obci.

Fotogaléria….

Share this Post