admin/ január 3, 2017/ Aktuality

V predvianočnom čase 22. 12. 2016 v popoludňajších hodinách sme so žiakmi našej školy pripravili nielen pre rodičov, ale pre celú obec Hankovce aj širšiu verejnosť vianočné divadielko pod názvom „Putovanie k jasličkám so štvrtým kráľom“. Do programu prispeli aj deti z materskej školy. Hodinku „vianočnej atmosféry“ prítomní odmenili veľkým potleskom, čo bolo pre nás najväčšou odmenou. Po programe prítomní mohli ochutnať výborný vianočný punč a zakúpením darčeka z vianočnej burzy podporiť našu školu. S prianím pekných a požehnaných vianočných sviatkov sme sa tešili na prichádzajúce vianočné sviatky.

FOTOGRAFIE …kliknite pre zobrazenie