Category Archives: Uncategorized

Výberové konanie

Obec Hankovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa (ky) MŠ Hankovce. Presné informácie ohľadom požiadaviek po kliknutí na odkaz.

Betónový nábeh DHZ 2021

Obec Hankovce vynaložila na vyhotovenie betónového nábehu sumu  4 487,17€ za potrebný materiál,  členovia DHZ Hankovce vykonali svojpomocne vo voľnom čase všetky potrebné prace pod odborným vedením veliteľa DHZ Jána Šimu

100 rokov života…

Dňa 10.9.2021 sa dožila 100 rokov života pani Mária Havirová, rod. Katušinová, nar. 10.9.1921, bytom Hankovce č. 47, nižšie nájdete gratuláciu OÚ ako aj krátky zaujímavý rozhovor. Foto z odovzdania kytice nájdete po kliknutí na odkaz. „Milá pani Mária dnes ste sa dožili krásneho jubilea 100 rokov života! Je pre mňa milá povinnosť Vám blahoželať v mene všetkých našich spoluobčanov…

Informácia k poskytovaniu dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022

Obec Hankovce oznamuje rodičom detí navštevujúcich  Základnú školu a Materskú školu v Hankovciach že v školskom roku 2021/2022, sa končí plošné poskytovanie dotácií na stravu.Dňa 1.augusta 2021 nadobudnú účinnosť 2 novely zákona o dotáciáchV novom školskom roku 2021/2022 budú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu: Bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ Doplnená bude nová skupina detí, ktoré majú…

Hasičská superliga

Hasičská superliga

Dobrovoľný hasičsky zbor Hankovce v spolupráci s obcou Vás pozýva na 4. kolo Východoslovenskej hasičskej super ligy ktorá sa bude konať v nedeľu 15.8.2021 na futbalovom ihrisku so začiatkom o 12.00hodine. Super ligy sa zúčastní 35 družstiev z prešovského a košického kraja. O občerstvenie je postarané a pre najmenších je pripravené prekvapenie. informačný plagát

Uzávierka cesty III/3509

Cestovné poriadky liniek 701404,701406,701407,712455 platné od 10.5.2021 z dôvodu úplnej uzávierky cesty III/3509 v úseku mostného objektu 3509-002 za obcou Marhaň. CP linka 701404 CP linka 701406 CP linka 701407 CP linka 7012455