Category Archives: Uncategorized

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody.

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. DOTAZNÍK

Október, mesiac úcty k starším

Dňa 15.10.2023 Obec Hankovce pri príležitosti “  október mesiac úcty ku starším“ zorganizovala akciu s názvom: „Jeseň života je dar“. Akcia sa niesla v príjemnej atmosfére s bohatým programom v ktorom účinkovali deti z Materskej školy, žiaci Základnej školy a divadlo Aurora z Prešova.

Medzinárodný Maratón Mieru Košice 2023

Dňa 1.10.2023 sa v Košiciach uskutočnil 100. ročník Medzinárodného maratónu mieru. Zúčastnili sa ho aj občania našej obce Hankovce:  Ľudmila Grega-Jakub a Imrich Bača. Ľudmila Grega-Jakub v kategórii žien dosiahnutým časom 4hod.25min.07sec. je historicky prvý občan obce Hankovce ktorý odbehol maratón (42,195km) na medzinárodnej úrovni.  V polmaratóne (21,1km) v kategórii mužov Imrich Bača dosiahol čas 1hod.31.min.45sec. Srdečne gratulujeme!!!!!