Obec Hankovce, v spolupráci s Materskou školou, Základnou školou a FS Lazanka v nedeľu 14.5.2023 zorganizovali pri príležitosti: Dňa Matiek slávnosť v kultúrnom dome v Hankovciach s myšlienkou: ….ĎAKUJEM MAMA, ŽE SI…….