V sobotu 08.10. 2022 sa už tradične konala akcia v kultúrnom dome v Hankovciach pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Celé popoludnie sa nieslo v príjemnom duchu s kultúrnym programom. Seniorov svojim programom potešil FS Lazanka. Pre seniorov bolo pripravené občerstvenie a pekný darček.