Revitalizácia priestorov pri obecnom úrade v roku 2022:

Prekrytie priekopy od obecného úradu po zastávku SAD realizoval firma Dopravné staviteľstvo Bardejov a.s. v sume 9 687,66€
Pokládku  zámkovej dlažby Marek Vozarský v sume 5 750,00€ + 495,00€ za obrubníky od štátnej komunikácie po budovu Hasičskej zbrojnice
Asfaltovanie prekrytej priekopy a priestorov pri obecnom úrade realizovala firma EUROVIA a.s. Košice v sume 10 326,36€
Asfaltovanie pred kultúrno – správnou budovou firma Doprastav a.s. Bratislava v sume 10 597,38€.
Vodorovné dopravné značenie realizovala firma ON ROAD SK s.r.o. Kendice v sume 834,00€.
Za materiál na výrobu dvoch príklopov a rošty bolo uhradené 300,06€.
Spolu vynaložené finančné prostriedky z vlastných zdrojov na „Revitalizácia priestorov pri obecnom úrade“ 37 990,46€.

Rekonštrukcia existujúceho rigolu a chodníka v obci Hankovce v roku 2022


Celová suma za rekonštrukciu: 34 796,55€.
Z toho dotácia od MAS Sekčov –Topľa o.z. bola 28 102,57€.
Z  vlastných zdrojov doplatok 5 620,51€
Dodatočné stavebné práce 597,24€
Stavebný dozor 120,00€
Vypracovanie žiadosti o platbu 250,00€
Poistenie stavby 106,23€