„V našej obci Hankovce žije 100 ročná občianka pani Mária Havírová, rod. Katušinová!!