„Rekonštrukcia oplotenie pred budovou Obecného úradu“:

Oprava betónového múrika : 1 481,50€

Uloženie obrubníkov:                237,68€

Kamenivo:                                 293,33€

Informačná tabuľa:                    498,00,€

Spolu náklady:                         2 510,51€