Vyhotovenie betónového múra – Bongips s.r.o.:                3 987,30€

Betónovanie parkoviska KSB – Bongips s.r.o.:                  3 918,45€

Dovoz hliny (Škriab):                                                             972,00€

Úprava terénu, búracie práce, vyvoz sute:                        1 890,00€

Kovaný plot steel – weld (Mikluščak) :                               4 433,10€

Oplotenie parku – Profi invest Seven:                                 7 849,45€

Spolu: 23 050,30€ (z toho dotácia z VÚC Prešov 1 000,00€)