Aj napriek obmedzeniam a aktuálne nepriaznivej situácii COVID 19 do našej obci zavítal Mikuláš so svojimi pomocníkmi. Foto z jeho príchodu môžete vidieť v priloženej fotogalérii. Pri svojej návšteve nezabudol ani na deti v Základnej a Materskej Škole. Deti zaspievali, zarecitovali a dostali sladké balíčky.