Obec Hankovce v roku 2020 zrealizovala oplotenie miestneho cintorína. Obec získala  dotáciu z Ministerstva financií Slovenskej republiky vo výške 5 000,00 € ktorá bola preinvestovaná  na oplotenie miestneho cintorína. Tato dotácia nepostačovala na oplotenie celého cintorína, preto obec  z vlastných prostriedkov na dokončenie vyčlenila sumu 11 430,11€.

DSCN3755

Obrázok 1 z 16