Obec Hankovce 17.09.2019 podpísala zmluvu s Úradom vlády Slovenskej republiky o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 vo výške 8 000,00 € na výstavbu detského ihriska.

Poskytnutá dotácia 8 000,00€ bola preinvestovaná a obec  z vlastných prostriedkov na dokončenie a úpravu detského ihriska vyčlenila sumu 10 263,34€.

Je potrebné na detskom ihrisku dokončiť ešte podložie, úpravu terénu a oplotenie.