„Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku, zlož tu svoju plnú nošku, daj nám z tvojich darov trošku, či koníčka medového, či koláčka makového, veď ti strýčku Mikuláš, mnoho dobrých vecí máš.“

6.12.2019 zavítal aj do našej obce Mikuláš , ktorého deti už netrpezlivo čakali, aby rozsvietil vianočný stromček a obdaroval všetky deti mikulášskym balíčkom.