V nedeľu 13.10. 2019 sa už tradične konala akcia v kultúrnom dome v Hankovciach pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Akcie sa zúčastnili aj seniori z družobnej obce Wrocanka z Poľska. Cele popoludnie sa nieslo v príjemnom duchu s bohatým kultúrnym programom. Seniorov svojim programom potešili deti z Materskej školy, žiaci Základnej školy, FS Lazanka, spevácky zbor Jednoty dôchodcov a seniori z Wrocanky. Pre seniorov bolo pripravené občerstvenie a pekný darček.  K dobrej nálade prispela a do tanca zahrala hudobná skupina Artes z Hankoviec.