Dňa 12.05.2019 Obecný úrad Hankovce v spolupráci s FS Lazanka a spolkom Červeného kríža zorganizovali v kultúrnom dome akciu pri príležitosti Dňa matiek.    V programe účinkovali FS Lazanka, Bardijovské dzivečky a etnológ Phdr. Martin Mešša. Každá mama a stará mama bola obdarovaná pre potešenie pekným živým kvetom.