Aj v tomto adventnom a predvianočnom čase si  žiaci Základnej školy pripravili v sále kultúrneho domu nielen pre rodičov, ale aj pre celú obec Hankovce vianočné pásmo s názvom „A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“. Do programu prispeli svojimi básňami, piesňami, vinšmi aj deti z materskej školy. Nielen veľký potlesk od sály plnej ľudí, ale aj zakúpenie darčekov z vianočnej burzy, bolo pre našich žiakov tou najväčšou odmenou. Ďakujeme všetkým, ktorí aj týmto gestom podporili našich žiakov. Po programe prítomní mohli ochutnať výborný vianočný punč. Domov sme sa rozišli so želaním pekných a požehnaných vianočných sviatkov.