Reprezentácia Hankoviec na akcii "Deň ľudových jedál" v Kochanovciach 22.10.2011
SAM_0835
SAM_0836
SAM_0838
SAM_0833
SAM_0834
SAM_0837