Požiarnícka suťaž v Nižnom Mirošove, DHZ Hankovce - 3. miesto
SAM_0597
SAM_0600
SAM_0601
SAM_0602
SAM_0608
SAM_0612
SAM_0613