Júl 2019

 Spomínate na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali Slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich správania a napodobňujte ich vieru.

 

(Židom 13,7)

5.  7.

 

Sviatok Cyrila a Metoda

Sviatok Majstra Jána Husa

 

9:00

Marhaň

 

10:30

Hankovce

7.  7.

 

3. nedeľa po Sv. Trojici

 

7:30

Porúbka

 

 9:00

Marhaň

 

10:30

Hankovce

14. 7.

 

4. nedeľa po Sv. Trojici

Dištriktuálny deň VD – Poprad

 

 

Služby Božie nebudú!!

Sme pozvaní k účasti na Dištriktuálnom dni VD. 

21. 7.

 

5. nedeľa po Sv. trojici

 

7:30

Porúbka

 

9:00

Marhaň

 

10:30

Hankovce

28. 7.

 

6. nedeľa po Sv. trojici

 

9:00

Marhaň

 

10:30

Hankovce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. 6. – 5. 7. – detský tábor, Roztoky pri Svidníku

 

29. 7. – 3. 8. – mládežnícko-dorastový tábor, Gerlachov