NOVEMBER 2018

ODMENA ZA HRIECH JE SMRŤ, ALE BOŽÍM DAROM MILOSTI JE VEČNÝ ŽIVOT V KRISTOVI JEŽIŠOVI, PÁNOVI NAŠOM. (RÍM 6,23)

1. 11. PAMIATKA ZOSNULÝCH
 9:00Marhaň
 10:30Hankovce
4. 11.  23. NEDEĽA PO SV. TROJICI
 7:30Porúbka
 9:00Marhaň
 10:30Hankovce
8. – 10. 11.  EVANJELIZAČNÉ VEČERY
štvrtok18:00Hankovce
piatok18:00Hankovce
sobota18:00Hankovce
11. 11.   PAMIATKA POSVÄTENIA CHRÁMU
  ! 9:30 ! Hankovce – Večera Pánova, požehnanie detí
13. – 14. 11.  BIBLICKÉ HODINY
utorok17:00Oľšavce
 18:30Kochanovce
streda18:00Hankovce
18. 11.  PREDPOSLEDNÁ NEDEĽA CIRK. ROKA
 7:30Porúbka
 9:00Marhaň
 10:30Hankovce
22. 11.  BIBLICKÉ HODINY
štvrtok17:00Nemcovce
 18:30Porúbka
25. 11.  NEDEĽA VEČNOSTI
 9:00Marhaň
 10:30Hankovce
27. – 29. 11. BIBLICKÉ HODINY
utorok17:00Harhaj
 18:30Vyšný Kručov
streda18:00Marhaň
štvrtok17:00Lascov
 18:30Brezov

word

ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH NA STIAHNUTIE VO FORMÁTE DOC