mÁj 2019

Ak ste teda boli vzkriesení s Kristom, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. Myslite na to, čo je hore, a nie na to, čo je na zemi. Veď ste umreli, a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. (Kolosenským 3,1-3)

5. 5.

 

2. nedeľa po veľkej noci

 

7:30

Porúbka

 

9:00

Marhaň

 

10:30

Hankovce

12.  5.

 

3. nedeľa po veľkej noci

Jubilejná konfirmácia

 

 9:00

! Hankovce !

 

10:30

! Marhaň ! –  Večera Pánova

19. 5.

 

4. nedeľa po veľkej noci

 

7:30

Porúbka

 

9:00

Marhaň

 

10:30

Hankovce

26. 5.

 

5. nedeľa po veľkej noci

 

9:00

Marhaň

 

10:30

Hankovce

30. 5.

 

Vstúpenie Pána Ježiša Krista na nebesá

 

17:30

Marhaň

 

18:30

Hankovce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srdečne Vás pozývame na tieto podujatia:  

 

5. 5. – Zborový Výstup na šarišský hrad

 

 

8. 5. – seniorátne stretnUtie dorastu – Vranov n/T

 

 

11. 5. – seniorátne stretnutie mamičiek – Hanušovce N/T