September 2019

 

Lebo Hospodin dáva múdrosť, z Jeho úst je poznanie i rozvaha. On uchováva úspech pre statočných, je štítom pre tých, čo žijú bezúhonne, keď chráni chodníky práva a stráži cestu svojich zbožných. (Príslovia 2, 6-8)

 

 

 

1.  9.

 

11. nedeľa po Sv. trojici

 

7:30

Porúbka

 

 9:00

Marhaň

 

10:30

Hankovce

8.  9.

 

12. nedeľa po Sv. trojici – zborový deň

Začiatok školského roka

 

10:00

Oľšavce – Večera Pánova a požehnanie detí

 

12:00

Spoločný obed v sále KD Oľšavce

 

13:00

Prednáška: Opustiť otca a matku – manželia Linkeschovci z Košíc

15. 9.

 

13. nedeľa po Sv. trojici

Ďakovné a Rozlúčkové Služby Božie

 

9:00

Marhaň

 

10:30

Hankovce

22. 9.

 

14. nedeľa po Sv. trojici

 

9:00

Marhaň

 

10:30

Hankovce

29. 9.

 

15. nedeľa po Sv. trojici

Pamiatka posvätenia chrámu

 

9:00

Marhaň – Večera Pánova a požehnanie detí