Služby Božie

október 2017

Spravodlivý bude žiť z viery! /Rím 1,17/

 

1. 10.   16. nedeľa po Sv. trojici

Pamiatka posvätenia chrámu

  9:00 Marhaň – Večera Pánova; požehnanie detí
8. 10.     17.nedeľa po Sv.Trojici
  9:00 Marhaň
  10:30 Hankovce
15. 10.   18. nedeľa po sv. trojici
  7:30 Porúbka
  9:00 Marhaň
  10:30 Hankovce
22. 10.   19. nedeľa po Sv. trojici

Poďakovanie za úrody zeme

  9:00 Marhaň – Večera Pánova, požehnanie detí
  10:30 Hankovce – Večera Pánova, požehnanie detí
28. 10. Sobota Seniorátny deň – Sabinov
  9:30 Služby Božie – Športová hala
  11:00 -15:00 Program pre 4 generácie: deti, dorast a mládež, stredná generácia, staršia generácia
29. 10   20. nedeľa po Sv. Trojici
  9:00 Marhaň
  10:30 Hankovce
31. 10.   Pamiatka reformácie – 500. výročie
  9:00 Marhaň
  10:30 Hankovce

 

Zborový konvent odporúča zamestnaným členom cirkevného zboru, aby si na deň 500. výročia Pamiatky reformácie zobrali dovolenku a aj takýmto spôsobom oslávili toto jubileum. word

ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH NA STIAHNUTIE VO FORMÁTE DOC