Služby Božie

Apríl 2017

2. 4.   5. pôstna nedeľa – smrtná – pašie
  7:30 Porúbka
  9:00 Marhaň
  10:30 Hankovce
3. – 8. 4.   pôstny modlitebný týždeň
Pondelok, Štvrtok 18:00 Porúbka
Utorok, Piatok 18:00 Marhaň
Streda, Sobota 18:00 Hankovce
9. 4.   6. pôstna nedeľa – Kvetná
  ! 8:30 ! Marhaň – Pašie, Večera Pánova
  10:30 Hankovce – Pašie, Večera Pánova
13. 4.   Zelený Štvrtok
  17:30 Marhaň – Večera Pánova
  19:00 Hankovce – Večera Pánova
14. 4.   Veľký Piatok
  ! 8:30 ! Marhaň – Pašie, Večera Pánova
  10:30 Hankovce – Pašie, Večera Pánova
  15:30 Porúbka
16. 4.   1. slávnosť veľkonočná
  9:00 Marhaň – požehnanie detí
  10:30 Hankovce – požehnanie detí
  14:00 Oľšavce
17. 4.   2. slávnosť veľkonočná
  7:30 Porúbka
  9:00 Marhaň – Večera Pánova po Službách Božích
  10:30 Hankovce – Večera Pánova po Službách Božích
23. 4.   1. nedeľa po Veľkej noci
  9:00 Hankovce
  10:30 Marhaň – jubilejná konfirmácia, Večera Pánova
30. 4.   2. nedeľa po veľkej noci
  9:00 Marhaň
  10:30 Hankovce

wordROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH NA STIAHNUTIE VO FORMÁTE DOC