Február 2018

2. 2.     predstavenie krista Pána – Hromnice
  17:30 Marhaň
  18:30 Hankovce
4. 2.   Nedeľa po deviatniku
  7:30 Porúbka
  9:00 Marhaň
  10:30 Hankovce
5. – 7. 2.   Biblické hodiny
! Pondelok ! 17:00 Lascov
  18:30 Brezov
Utorok 17:00 Harhaj
  18:30 V. Kručov
Streda 18:00 Marhaň
11. 2.   Predpôstna nedeľa
  9:00 Marhaň
  10:30 Hankovce
13. – 15. 2.   Biblické hodiny
Utorok 17:00 Oľšavce
  18:30 Kochanovce
Streda 18:00 Hankovce
Štvrtok 17:00 Nemcovce
  18:30 Porúbka
18. 2.   1. pôstna nedeľa
  9:00 Marhaň – Večera Pánova; požehnanie detí
  10:30 Hankovce – Večera Pánova, požehnanie detí
21. – 22. 2.   Pôstne služby božie
Streda 17:30 Marhaň
  18:30 Hankovce
Štvrtok 17:30 Porúbka
25. 2.   2.pôstna nedeľa
  9:00 Marhaň – výročný zborový konvent

word

ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH NA STIAHNUTIE VO FORMÁTE DOC