JÚL 2018

Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali Slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich správania a napodobňujte ich vieru. (Židom 13,7))

  

1. 7. 5. NEDEĽA PO SV. TROJICI

ZÁVER ŠKOLSKÉHO ROKA

MLÁDEŽNÍCKE SLUŽBY BOŽIE

  9:00 Marhaň – Večera Pánova, požehnanie detí
  ! 11:00 ! Hankovce – Večera Pánova, požehnanie detí
5. 7. SVIATOK CYRILA A METODA

SVIATOK MAJSTRA JÁNA HUSA

   9:00 Marhaň
  10:30 Hankovce
8. 7. 6. NEDEĽA PO SV. TROJICI
  9:00 Marhaň
  10:30 Hankovce
15. 7. 7. NEDEĽA PO SV. TROJICI
  7:30 Porúbka
  9:00 Marhaň
  10:30 Hankovce
22. 7. 8. NEDEĽA PO SV. TROJICI
  9:00 Marhaň
  10:30 Hankovce
29. 7. 9. NEDEĽA PO SV. TROJICI
  9:00 Marhaň
  10:30 Hankovce

word

ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH NA STIAHNUTIE VO FORMÁTE DOC