apríl 2018

Lebo ako smrť skrze človeka, tak skrze človeka aj zmŕtvychvstanie; ako totiž všetci umierajú v Adamovi, tak všetci aj ožijú v Kristovi. (1 Kor 15,21.22) 

8. 4.   1. nedeľa po Veľkej noci
  9:00 Marhaň
  10:30 Hankovce
15. 4.   2. nedeľa po veľkej noci
  7:30 Porúbka
  9:00 Marhaň
  10:30 Hankovce
22. 4.   3. nedeľa po Veľkej noci
  ! 9:00 ! Hankovce
  10:30 Marhaň – Zlatá konfirmácia; Večera Pánova
29. 4.   4. nedeľa po veľkej noci
  9:00 Marhaň
  10:30 Hankovce

 

29.4. o 15.00 hod. sa v sále KD v Hankovciach uskutoční Stretnutie detských spevokolov

Šarišsko-zemplínskeho seniorátu.

 

Srdečne pozývame!

word

ROZPIS SLUŽIEB BOŽÍCH NA STIAHNUTIE VO FORMÁTE DOC