admin/ september 6, 2018/ Aktuality

Oznámenie

o počte obyvateľov obce pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018  

podľa § 171 a § 176 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
obec zverejňuje počet obyvateľov obce Hankovce:  426

Oznámenie

o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018  

Obecné zastupiteľstvo v Hankovciach podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 322/2018 zo dňa 10.8.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Hankovciach
bude mať celkom 5 poslancov,
ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.  

Vymenovanie zapisovateľa

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v Hankovce:

Marta Žacová, Hankovce č. 1, 086 46 Hankovce, 0910 782 770
e-mail: obechankovce@gmail.com

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:
obechankovce@gmail.com

Share this Post